RSS Борса
Най-губещият фондов пазар през август в ЦИЕ не е Гърция
Само четири индекса в региона изпращат месеца с повишения, а българският SOFIX попада на 13-то място от общо 19 индекса
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт печели само 8 хил. лв. през полугодието
Дружеството не е продало недвижими имоти през второто тримесечие, като отчита нетни приходи за 244 хил. лв. на консолидирана основа
Разходите за обезценка на Кредисимо скачат 2,3 пъти до 1,4 млн. лв.
През първите шест месеца на 2015 г. консолидираната нетна печалба на компанията за бързи кредити спада с 11,8% на годишна база до 2,59 млн. лв.
Водещите индекси на БФБ отчитат спадове в началото на сесията*
Само BGREIT записва минимално повишение от 0,01%
Спиди отчита 21,4% ръст на печалбата през първите шест месеца
Приходите на дружеството растат с 62,7% до 57,52 млн. лв. през първото полугодие
SOFIX и BGBX40 посрещат септември със скромни ръстове
Спиди АД се отличи с най-голям оборот и най-силно покачване в цената на акциите във вторник
Акциите на останалите 12 компонента поевтиняват, като цените на 7 от тях спадат по-силно от месечното изменение на индекса
През първото полугодие печалбата нараства най-много при Неохим, ЧЕЗ Разпределение и Трейс груп холд

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ДФ Селект Облигации: Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.09.2015

ДФ Селект Регионал: Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.09.2015

ДФ Селект Баланс: Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.09.2015

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
17
6
9

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
4,00
0,5%
5,2 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,49
-0,9%
8 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,41
0,0%
107,4 хил. лв
0,60
0,0%
39,2 хил. лв
11,50
0,0%
24,2 хил. лв
2,00
0,0%
15 хил. лв
1,49
-0,9%
8 хил. лв

455,25
-4.73
-1.03%
90,38
-0.77
-0.84%
96,10
-0.17
-0.18%
378,46
-2.61
-0.68%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Ще повиши ли ФЕД основните лихви през септември?