RSS Борса
Портфейлна инвестиция в Еврохолд вдигна оборота на борсата
Удължаването на ликвидната подкрепа за ПИБ и условията към нея явно бяха калкулирани от пазара
Чужд фонд купи 12% от Еврохолд за 8 млн. евро*
Индексите отчитат минимални повишения, но губещите акции имат превес
Монбат с 30% спад на печалбата преди данъци за октомври
Брутният финансов резултат за първите десет месеца се повишава с 4% на годишна база
М+С Хидравлик с 32% спад на брутната печалба през октомври
Резултатите преди данъци на ХЕС и Елхим-Искра се подобряват със съответно 25% и 30% на годишна база
Пакетна сделка със Софарма Трейдинг формира оборота на борсата
Нов позитивен тренд на развитите пазари ще се пренесе и в региона, смята Тихомир Каунджиев от Бета Корп
Липса на посока в началото на сесията*
Прехвърляне на 1,65% от капитала на Софарма Трейдинг вдига оборота на борсата
Пазарите в Казахстан и Гърция навлязоха в корекция
Трите компании бяха единствените с ръст на капитализациите от 15-те компонента на SOFIX

Мостстрой АД /в несъстоятелност/: Мостстрой АД

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж: ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж

ДФ Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро: ДФ Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
21
7
16

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
29,90
4,5%
9,4 хил. лв
3,81
3,1%
43,1 хил. лв
2,20
1,9%
22,9 хил. лв
1,00
1,3%
15,677 млн. лв
1,86
1,1%
83,9 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
28,00
-6,0%
5,2 хил. лв
2,41
-2,4%
607,1 хил. лв
1,13
-2,3%
18 хил. лв
8,55
-1,7%
5,8 хил. лв
3,15
-0,6%
52,9 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,00
1,3%
15,677 млн. лв
2,41
-2,4%
607,1 хил. лв
1,86
1,1%
83,9 хил. лв
3,15
-0,6%
52,9 хил. лв
3,81
3,1%
43,1 хил. лв

521,54
4.08
0.79%
104,57
0.62
0.60%
95,24
-0.41
-0.43%
407,90
2.09
0.52%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Трябва ли да се отменят прихващанията в КТБ?