RSS Борса
Еврохолд планира да раздаде първия си паричен дивидент
В дневния ред за Общото събрание се предвиждат по 0,0046 лв. на акция за 2014 г.
Монбат с 25% годишен ръст на продажбите през април
Брутната печалба през миналия месец се понижава с 6% на годишна база
Прехвърляне на пакети на борсата
При негативно развитие на гръцката кризата може да станем свидетели на нови разпродажби на БФБ, смята Даниел Димитров от Реал Финанс
Трейс Груп, Етропал и Формопласт вдигат оборота на БФБ*
Съотношението печеливши/губещи акции на борсата е 8/9, а при 10 позиции няма промяна
Одиторът на Енемона обръща внимание на вземания за 34,7 млн. лв.
Има вероятност част от дължимите суми да не се съберат в обичайния срок, посочва Пламен Ангелов
Липса на ясна посока в петъчната сесия
Акциите на Химимпорт доминираха търговията по оборот
Прогнозите за ръст на доходите от дивиденти са различни, но вероятно броят на компаниите, които през тази година ще разпределят дивиденти, ще е по-голям
Водещият борсов индикатор се понижи с 2,2% през изминалия месец

ДФ Тексим Парични Пазари: Обратно изкупуване

ДФ КТБ Фонд Паричен пазар: НСА и цени на дялове към 25/05/2015 г.

ДФ КТБ Балансиран Фонд: НСА и цени на дялове към 25/05/2015 г.

ДФ КТБ Фонд Акции: НСА и цени на дялове към 25/05/2015 г.

ДФ ЦКБ Гарант: Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 26.05.2015г.

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
6
10
7

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,47
0,6%
45,7 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,60
-2,6%
66,8 хил. лв
2,90
-0,4%
5,1 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,60
-2,6%
66,8 хил. лв
0,47
0,6%
45,7 хил. лв
6,90
0,0%
7,5 хил. лв
2,90
-0,4%
5,1 хил. лв
0,35
0,3%
4,9 хил. лв

479,16
-2.40
-0.50%
96,62
-0.48
-0.49%
93,00
0.00
0.00%
388,95
-2.97
-0.76%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Подкрепяте ли идеята за сливане на болници?