RSS Борса
Индексите приключиха петъчната сесия и седмицата на зелено
Трайното задържане на SOFIX над 500 пункта може да формира дългосрочен подем на пазара, коментира Явор Спасов от БенчМарк Финанс
Акция на седмицата – Стара планина холд
От дружеството обявиха предложенията си за дивидент от основните дъщерни компании
Стара планина холд направи предложения за дивидент на фирмите от групата за 2014
Холдингът е предложил уставният капитал на Българска роза АД да бъде увеличен със собствени средства 20 пъти
Индексите на БФБ търсят посока*
Съотношението печеливши/губещи акции на борсата е 6/9, а при 3 позиции няма промяна
Превес на печелившите акции на БФБ
Индексите леко се повишиха с изключение на имотния BGREIT
КФН вписа увеличението на капитала на Софарма след вливането на Българска роза
От 19 до 25 март дружеството е изкупило обратно 15 200 собствени акции при средна цена от 3,45 лв. за брой
Как икономическата криза направи по-силен един от големите български индустриални холдинги, показва анализ на инвестиционния посредник
В Топ 3 по повишение са борсите в Украйна, Турция и Сърбия, а с най-много спадат индексите в Гърция, Латвия и Унгария

Тодоров АД: ГФО за 2014

Гарант Инвест Холдинг АД: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Трансстрой-АМ АД: Трансстрой-АМ АД-София

Инвестор.БГ АД: Инвестор.БГ АД

И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ: Декларации от отговорните в рамките на емитента лица 2014

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
18
7
26

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
82,98
7,8%
15,7 хил. лв
10,85
5,1%
6,7 хил. лв
3,34
4,3%
13,6 хил. лв
1,12
4,0%
10,6 хил. лв
0,44
3,3%
19,1 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,40
-6,8%
11,9 хил. лв
137,55
-2,6%
27,5 хил. лв
162,90
-0,1%
8,1 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
22,32
0,0%
658,3 хил. лв
36,00
2,8%
72 хил. лв
1,82
2,2%
55,6 хил. лв
0,60
0,2%
43,5 хил. лв
137,55
-2,6%
27,5 хил. лв

512,09
3.40
0.67%
103,05
0.55
0.54%
94,65
0.82
0.87%
410,50
1.62
0.40%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Добра новина за българската икономика ли е спадът на курса на лева спрямо долара?