RSS Борса
Булстрад с 80% годишен ръст на консолидираната печалба през полугодието
Финансовият резултат расте след увеличение на брутните записани премии и спад на изплатените обезщетения
BGREIT затвори над 103 пункта за пръв път от януари 2008 г.
Всички индекси записаха седмични повишения
Стара планина холд изпраща най-силното си шестмесечие след финансовата криза
Консолидираните приходи надхвърлят бизнес плана с 3,5%, а печалбата расте с 13% на годишна база
ЦБА Асет Мениджмънт увеличи номинала и намали броя на акциите 10 пъти
Номиналът става 10 лв., а броят спада до 2,02 млн.
ИХ България увеличи участието си в Булярд корабостроителна индустрия
Чрез вливане на две дружества делът на холдинга достига 99,98%
Неслучайно на капиталовия пазар в развитите страни се гледа като на алтернатива на банковото финансиране, коментира Делян Петришки
При някои дружества решенията се вземат с 85,5% от всички акции или е задължително да разпределят 90% от печалбата за дивидент, без да са АДСИЦ

ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар: НСА и цени на дялове към 25/08/2016 г.

ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд: НСА и цени на дялове към 25/08/2016 г.

ДФ Тренд Фонд Акции: НСА и цени на дялове към 25/08/2016 г.

Тодоров АД: Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие 2016 г.

ДФ Експат Бондс: Цени на ДФ Експат Бондс

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
18
8
16

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
52,50
5,0%
45,3 хил. лв
40,00
3,9%
128 хил. лв
1,27
0,4%
46,4 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
53,50
-3,1%
36 хил. лв
1,06
-1,3%
7,2 хил. лв
4,78
-1,1%
10,9 хил. лв
2,05
-0,8%
22,8 хил. лв
10,25
-0,6%
15,1 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
40,00
3,9%
128 хил. лв
1,27
0,4%
46,4 хил. лв
52,50
5,0%
45,3 хил. лв
7,21
-0,5%
44,1 хил. лв
53,50
-3,1%
36 хил. лв

473,77
-0.09
-0.02%
91,01
-0.45
-0.49%
103,49
0.72
0.70%
387,17
-0.42
-0.11%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Какви ще са последиците за България след кризата в Турция?