RSS Борса
Повишения за индексите в петъчната сесия
Съотношението печеливши/губещи акции на борсата бе 25/9, а при 6 позиции нямаше промяна
Акция на седмицата – Адванс Терафонд АДСИЦ
Книжата на дружеството бяха първи по оборот на БФБ-София
Стара планина холд с 1,4% повишение на продажбите през 2014 г.
Холдингът очаква понижение на приходите от продажби през януари с 3,8% на годишна база
Вяло начало на петъчната сесия*
Акциите на Елхим Искра скачат с 9% след данни за печалбата през 2014 г. и продажбите през януари
М+С Хидравлик с 8% ръст на печалбата през 2014 г., Елхим-Искра - със 70%
Прогнозата за продажбите през януари е за спад с 9% при М+С Хидравлик и ръст от 7% при Елхим-Искра
Сесията на БФБ премина спокойно
Корпоративните отчети биха могли да раздвижат търговията, смята Борислав Симеонов от Делтасток
В Топ 3 по повишение са борсите в Украйна, Турция и Сърбия, а с най-много спадат индексите в Гърция, Латвия и Унгария
Годината започна с ръст на SOFIX от 26% до 13 март, но след това последваха проблеми и повишението бе ограничено до едва 8%

Енемона АД: Енемона АД

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ДФ Капман Макс: Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 24.01.2015 по оценка на активи към 23.01.2015

ДФ Капман Капитал: Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 24.01.2015 по оценка на активи към 23.01.2015

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
9
6
25

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
38,00
4,1%
5,9 хил. лв
6,08
3,0%
17,2 хил. лв
1,08
1,6%
33,3 хил. лв
5,34
0,8%
13,7 хил. лв
1,66
0,5%
9,3 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
3,32
-5,1%
10,6 хил. лв
4,50
-3,4%
5,5 хил. лв
1,50
-1,3%
8,6 хил. лв
1,05
-0,2%
11,9 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
2,43
0,4%
304,4 хил. лв
1,08
1,6%
33,3 хил. лв
6,08
3,0%
17,2 хил. лв
5,34
0,8%
13,7 хил. лв
1,05
-0,2%
11,9 хил. лв

497,33
1.16
0.23%
99,77
0.36
0.36%
96,55
0.15
0.16%
388,47
3.22
0.84%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Как оценявате програмата за изкупуване на облигации от ЕЦБ?