RSS Борса
Ръстове на БФБ в последния ден за отчети
Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел спадна
Технически проблем на германската борса прекъсна сесията на БФБ
Търговията ще бъде възстановена в 12:20 с откриващ аукцион
ФНИ България АДСИЦ отчете спад на тримесечната печалба
По-големите разходи, свързани с имоти и по-ниските приходи от лихви допринасят за намалението
Енемона с минимална неконсолидирана печалба за тримесечието
Компанията удвоява оборотния си капитал за последната година
Албена отчете 21% спад на печалбата за третото тримесечие
Курортът отчита 10% понижение на нощувките през деветмесечието на годишна база
Адванс Терафонд с предварителни договори за още 1 292 дка земеделска земя
Печалбата на АДСИЦ-а за деветмесечието се увеличава с 24% на годишна база до 12,1 млн. лв.
Полша поведе борсите в региона през септември, Гърция се озова на дъното
Украинският фондов пазар е най-големият губещ в региона през август, но все още е лидер по доходност от началото на годината

ДФ КТБ Фонд Паричен пазар: НСА и цени на дялове към 30/10/2014 г.

ДФ КТБ Балансиран Фонд: НСА и цени на дялове към 30/10/2014 г.

ДФ КТБ Фонд Акции: НСА и цени на дялове към 30/10/2014 г.

ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж: ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж

ДФ Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро: ДФ Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
5
5
16

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
18,20
7,1%
27,2 хил. лв
1,10
3,4%
15,3 хил. лв
2,70
3,1%
62,6 хил. лв
1,87
1,9%
65,3 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,71
-2,2%
18,8 хил. лв
3,08
-0,9%
1,234 млн. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
3,08
-0,9%
1,234 млн. лв
1,87
1,9%
65,3 хил. лв
2,70
3,1%
62,6 хил. лв
18,20
7,1%
27,2 хил. лв
2,48
0,0%
19,8 хил. лв

520,60
2.28
0.44%
104,23
0.35
0.34%
96,98
-1.53
-1.55%
405,43
0.34
0.08%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Какъв резултат очаквате от преговорите между партиите?