RSS Борса
Индексите на БФБ посрещат почивните дни в различни посоки
На БФБ все още не се вижда интерес от страна на нови инвеститори, което би било един от първите сигнали за оживление, коментира Благовест Крачев от "Карол"
Енемона Ютилитис е обявено в неплатежоспособност с дата 31 декември 2015 г.
Дъщерното на Енемона АД е просрочило задължения към ИНГ Банк-клон София, УниКредит Булбанк и Енерджи Съплай ЕООД
Булленд инвестмънтс разпределя три пъти по-нисък дивидент спрямо 2015 г.
През предходните две години компанията разпредели дивидент от 0,16 лв. на акция
Топливо няма да разпределя дивидент
Балансовата печалба от 226 хил. лв. ще остане неразпределена
Арома предлага със 17% по-висок дивидент до 3,5 ст. брутно на акция
Компанията планира да изтегли инвестиционен кредит от Райфайзенбанк за 1,5 млн. евро и ще иска да заложи голяма част от активите си
Три от индексите на БФБ приключиха сесията с ръстове*
Липсата на ликвидност не е новост за родния пазар, но е странно, че достигнатите ниски нива не пораждат интерес за покупки, коментира анализатор
Единствено отпускарският август 2015 г. е бил с по-нисък оборот от едва 9,52 млн. лв.
Това се случва за втори път в рамките на три тримесечия и за трети, откакто борсовият оператор въведе сегментацията на основен и алтернативен пазар

ДФ Тексим Комодити Стратеджи: Обратно изкупуване

ДФ Тексим Парични Пазари: Обратно изкупуване

ДФ Тексим Балкани: Обратно изкупуване

ДФ Тексим България: Обратно изкупуване

Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ: Допълнителни материали_Доклад_ОК_ФИНИ АДСИЦ_2015_ПД

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
4
1
4

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
11,50
2,7%
18,9 хил. лв
2,06
0,5%
31,4 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,84
-1,0%
151,1 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,84
-1,0%
151,1 хил. лв
2,06
0,5%
31,4 хил. лв
11,50
2,7%
18,9 хил. лв
0,97
-0,2%
2,6 хил. лв
120,50
0,0%
844 лв

439,11
-0.07
-0.02%
87,44
0.02
0.02%
99,65
-0.19
-0.19%
364,45
-0.35
-0.10%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Очаквате ли ЕЦБ да предприеме нови действия до края на 2016 г.?