RSS Борса
КФН отказа лиценз на „СИС Асет Мениджмънт” за управляващо дружество*
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС, но обжалването няма да спре изпълнението
Арко ФНИ АДСИЦ разполага с парични средства за 622 хил. лв. в края на март
Дружеството, което все още не е започнало активна дейност, публикува първия си отчет като публична компания
Индексите на БФБ затвориха с предпразничен оптимизъм
Само SOFIX изпрати април със спад от 0,84%
Актив Пропъртис АДСИЦ изкупи 3 700 свои акции през април
Книжата представляват 0,168% от капитала на пловдивското дружество, което смалява тримесечната загуба до 6 хил. лв.
КЗК обвини
Дружеството препречва развитието на присъединителната процедура на стопански обект
Софарма имоти АДСИЦ с 2,6% ръст на тримесечната печалба
Приходите от наеми и обслужване на имоти остават стабилни, като разходите намаляват най-вече заради спад на финансовите разходи
Единствено отпускарският август 2015 г. е бил с по-нисък оборот от едва 9,52 млн. лв.
Това се случва за втори път в рамките на три тримесечия и за трети, откакто борсовият оператор въведе сегментацията на основен и алтернативен пазар

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ: Финансови отчети за първото тримесечие на 2016г. по МСС

Мадара Юръп АД: финансов отчет към 31.03.2016г.

Булгар Чех Инвест Холдинг АД: Покана

Унипак АД: Унипак АД

Гарант Инвест Холдинг АД: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
12
21
29

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
35,90
5,6%
6,2 хил. лв
1,60
5,3%
9,7 хил. лв
92,70
3,0%
5,1 хил. лв
5,68
2,1%
7,6 хил. лв
5,51
2,0%
36,8 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
40,48
-13,9%
7,4 хил. лв
6 800,00
-2,9%
13,8 хил. лв
48,85
-2,5%
6,1 хил. лв
131,00
-0,8%
8,7 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
5,51
2,0%
36,8 хил. лв
0,30
0,7%
14,5 хил. лв
6 800,00
-2,9%
13,8 хил. лв
0,67
0,8%
10,2 хил. лв
1,60
5,3%
9,7 хил. лв

442,59
3.88
0.88%
89,14
0.73
0.83%
100,25
0.44
0.44%
372,00
4.36
1.19%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Очаквате ли ЕЦБ да предприеме нови действия до края на 2016 г.?