RSS Борса
Alix Partners проверява нови 24 кредита, дължими на КТБ
За една седмица по сметките на банката са постъпили 102 231 лв., става ясно от последния отчет на Росен Ангелчев и Лазар Илиев
Само SOFIX се понижи в петък
Спиди АД формира половината от оборота за деня
КФН е готова с новия Кодекс за застраховането
Целта му е защита интересите на потребителите и създаването на условия за развитието на прозрачен и ефективен застрахователен пазар
БФБ-София с 68% спад на оборота през първото полугодие
Понижението само през юни е от 65% на годишна база, като това е последният месец с активно участие на КТБ като инвестиционен посредник
Теодора Дренска е новият председател на Фонда за компенсиране на инвеститорите
Неин заместник до януари 2017 г. ще бъде Дияна Бончева, а Михаела Колева е другият нов член на Управителния съвет
SOFIX е пети по ръст в региона на Централна и Източна Европа през юни
През месеца най-добре се представиха борсите в Казахстан, Русия и Словакия, а най-зле - пазарите в Сърбия, Словения и Полша
През месеца най-добре се представиха борсите в Казахстан, Русия и Словакия, а най-зле - пазарите в Сърбия, Словения и Полша
За борсите новината бе Гърция, но българският капиталов пазар прие сравнително спокойно случващото се там, коментира инвестиционният консултант Михаил Атанасов

ЦБА Асет Мениджмънт АД: Протокол от ОСА

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество): Информация за сключен договор за СМР от дъщерно дружество на "Инфра Холдинг" АД.

ДФ Експат Бондс: Цени на ДФ Експат Бондс

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
14
6
20

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
33,80
5,6%
545,6 хил. лв
2,03
1,5%
139,7 хил. лв
1,59
0,6%
11 хил. лв
2,17
0,6%
16,4 хил. лв
5,05
0,0%
7 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,81
-3,9%
50,2 хил. лв
3,00
-0,7%
69,5 хил. лв
2,46
-0,6%
9,5 хил. лв
11,40
-0,4%
197,6 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
33,80
5,6%
545,6 хил. лв
11,40
-0,4%
197,6 хил. лв
2,03
1,5%
139,7 хил. лв
3,00
-0,7%
69,5 хил. лв
0,81
-3,9%
50,2 хил. лв

480,83
-0.93
-0.19%
95,13
0.05
0.05%
93,71
0.15
0.16%
388,68
0.85
0.22%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Планирате ли почивка в Гърция това лято?