RSS Борса
БФБ приключи седмицата с понижения
Двете емисии на Енемона отчетоха двуцифрени спадове в петък
КФН: Търговията с акции на КТБ няма да бъде спирана
Това може да се случи, ако синдиците на банката по своя инициатива предприемат действия по отписването ѝ от Регистъра на публичните дружества
С новото звено компанията търси подобряване на позициите си на пазара на храни у нас
Понижения за индексите на БФБ в началото на петъчната сесия*
Акциите на ЕМКА отстъпват с 1%, въпреки че компанията отчете 52% годишен ръст на нетната печалба
Трейс Груп придобива част от търговското предприятие на дъщерно дружество
Холдингът ще заплати сумата от 1,313 млн. лв. за дейността „Управление на собственост и наеми“ на Трейс Транс ЕООД
Софарма имоти АДСИЦ ще гласува за бонус на изпълнителния директор
Борис Борисов ще получи над 50 хил. лв., като около 20 хил. от тях ще бъдат разсрочени за три години
Виждам предпоставки за това, но обикновено ръстът на пазара е първопричина за привличането на капитали, пише Цв. Цачев от Елана
Унгария повежда борсите в региона, докато пазарите в Гърция, Русия и Украйна губят най-много през месеца

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

Сток плюс АД: Сток Плюс АД

Уелкъм Холдингс АД: Покана и материали за свикване на ОСА

Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество): Форми на КФН към MФО към 31.03.2015 год.xls

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
25
7
9

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
3,50
7,7%
5,6 хил. лв
7,45
1,2%
5,2 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,53
-31,2%
5,5 хил. лв
0,95
-17,4%
10,4 хил. лв
17,00
-5,2%
11,5 хил. лв
2,07
-3,4%
23,8 хил. лв
11,75
-2,1%
7,1 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
2,65
-1,5%
36,4 хил. лв
5,30
-1,5%
30,4 хил. лв
2,54
0,0%
24,9 хил. лв
2,07
-3,4%
23,8 хил. лв
1,09
-1,4%
13 хил. лв

494,87
-4.25
-0.85%
100,61
-0.89
-0.88%
96,19
0.11
0.11%
402,62
-4.19
-1.03%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Трябва ли България да премахне плоския данък, както предлага БСП?