RSS Борса
Петрол осъществява сплит на акциите си
Броят на акциите, които формират капитала на дружеството, намалява, но размерът на капитала остава непроменен
Само BGREIT започва седмицата с понижения
Реализираният оборот на регулиран пазар възлезе на близо 902 хил. лв.
Консолидираните продажби на Стара планина с 6,6% годишен ръст към края на август
Само през осмия месец от годината консолидираните продажби на холдинга са в размер на 13,246 млн. лв.
ПФБК и Елана стават маркет-мейкъри на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Така след БенчМарк маркет-мейкърите по позицията ще станат трима
Индексите на БФБ изпратиха кратката седмица с повишения и висок оборот
Печелившите компании бяха три пъти повече от губещите
КФН позволи коригирано търгово предложение за Складова Техника на по-висока цена
Става дума за закупуване на близо 94 хил. акции от капитала на дружеството на цена от 26,90 лв. за брой, а не на по-рано предложената от 24,19 лв.
Неслучайно на капиталовия пазар в развитите страни се гледа като на алтернатива на банковото финансиране, коментира Делян Петришки
При някои дружества решенията се вземат с 85,5% от всички акции или е задължително да разпределят 90% от печалбата за дивидент, без да са АДСИЦ

Монбат АД: Монбат АД

ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен: ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен

ДФ Експат Глоубъл Екуитис: Цени на ДФ Експат Глоубъл Екуитис

ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс: ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс

Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество): Информация за сключен договор за СМР от дъщерно дружество на "Инфра Холдинг" АД.

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
14
11
22

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
56,99
3,6%
18,5 хил. лв
2,40
3,4%
12 хил. лв
0,76
2,7%
8,8 хил. лв
4,00
2,6%
13,8 хил. лв
3,29
2,2%
5,3 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,18
-7,0%
17,8 хил. лв
1,05
-4,5%
10,8 хил. лв
4,10
-1,2%
5 хил. лв
1,06
-0,9%
7,6 хил. лв
27,30
-0,7%
9,3 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
56,10
0,0%
180,1 хил. лв
2,81
0,9%
102 хил. лв
1,62
0,0%
100 хил. лв
7,41
-0,1%
88,7 хил. лв
5,50
0,6%
39,5 хил. лв

487,63
2.70
0.56%
93,69
0.35
0.37%
102,57
-0.07
-0.07%
399,32
1.59
0.40%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Какво смятате за идеята за затваряне на сайтовете за споделено пътуване?