RSS Борса
ПИБ променя организационната си структура
Банката въвежда функцията на главен изпълнителен директор и назначава главен директор по риска и главен директор по съответствията
Индексите на БФБ затвориха със спадове във втори пореден ден
Листването на Сирма Груп Холдинг е бялата лястовица за българския капиталов пазар, коментира управителят на ИП Бул Тренд Брокеридж Владимир Малчев
Водещите индекси започват сесията със спадове*
Съотношението печеливши/губещи на борсата е 7/8, а при 7 позиции няма промяна в цената
БФБ поема председателството на Националната комисия за корпоративно управление
Доброто корпоративно управление е в основата на формирането на облика на пазара, коментира главният изпълнителен директор на борсата Иван Такев
Монбат със 77,5% годишен спад на печалбата преди данъци през октомври
За десетмесечието брутната печалба намалява с 11,9% на годишна база
Сирма Груп отново диктуваше борсовите събития
Индексите на БФБ приключиха днешната сесия на отрицателна територия
Месечното повишение на водещия индекс на БФБ от 1% бе достатъчно, за да задмине само основните индекси на борсите в Полша и Естония
През октомври две трети от компонентите в индекса поскъпнаха

ДФ Тексим Парични Пазари: Обратно изкупуване

ДФ ЦКБ Гарант: Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 26.11.2015г.

ДФ ЦКБ Актив: Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 26.11.2015г.

ДФ ЦКБ Лидер: Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 26.11.2015г.

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
3
0
1

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,61
1,0%
8,9 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,22
-2,2%
11,8 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
1,22
-2,2%
11,8 хил. лв
0,61
1,0%
8,9 хил. лв
2,51
-0,5%
3,3 хил. лв
2,15
3,8%
1,6 хил. лв
0,71
-4,1%
499 лв

434,75
0.37
0.09%
87,58
-0.03
-0.03%
94,94
-0.05
-0.05%
359,48
-0.13
-0.04%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Смятате ли, че по-оптимистичните прогнози за ръста на БВП на България на МФ и МВФ са обосновани?