Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Второ тримесечие се забавя ръстът на заемите от компаниите за „бързи кредити“

За една година делът на кредитите с матуритет над една година се увеличава от 69,9% до 85,1%, показват предварителните данни на БНБ в края на септември

Второ тримесечие се забавя ръстът на заемите от компаниите за „бързи кредити“

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Второ тримесечие банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи т.нар. „бързи кредити“. От края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, до март тази година кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше, напомня Investor.bg.

Предварителните данни на Българската народна банка показват, че в края на септември вземанията по заеми на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,433 млрд. лв., докато година по-рано бяха 2,727 млрд. лв. Те намаляват с 10,8% (293,4 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на миналата година, а нарастват с 0,2% (4 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 година.

В централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 109,3 млн. лева. На годишна база продадените заеми са в размер на 111,2 млн. лв. (в т.ч. 34,6 млн. лв. през третото тримесечие на 2018 г.), а закупените – 1,8 млн. лв. (в т.ч. 0,3 млн. лв. през третото тримесечие на 2018 г.)

                                                                 ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ

В края на септември в матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1,060 млрд. лева. Те се увеличават с 3% (31,1 млн.лв.) на годишна база и с 4,8% (48,6 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията по кредити за една година нараства от 37,7% до 43,6%.

В края на третото тримесечие на тази година вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 652,4 млн. лева намаляват с 16,1% (125,5 млн. лв.) на годишна база, а се увеличават с 3,6% (23 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2018 година.

Вземанията по заеми с матуритет до 1 година са 486,4 млн. лв., като намаляват с 9,7% (52,3 млн.лв.) спрямо края на септември 2017 г. и с 4,7% (23,9 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на годината.

Към края на септември размерът на необслужваните заеми е 234,4 млн. лева, като обемът им намалява с 38,5% (146,7 млн. лева) на годишна база и с 15,7% (43,7 млн. лева) в сравнение с края на юни.

                                           СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

В края на септември вземанията по кредити от домакинствата намаляват на годишна база с 13,2% (283,9 млн. лв.) до 1,873 млрд. лева. В сравнение с края на юни те се повишават с 2,8% (51,2 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти за една година намалява от 80,1%  до 78,1%.

Вземанията по заеми от фирмите са 459 млн. лв. към края на третото тримесечие на тази година и намаляват с 0,4% (1,6 млн. лв.) на годишна база и с 10% (50,8 млн. лв.) на тримесечна.
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти за една година нараства от 17,1%  до 19,1%.

              ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

В структурата на вземанията по заеми от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 1,740 млрд. лева в края на третото тримесечие на тази година. Те намаляват с 12,7% (254,1 млн.лв.) на годишна база, а се увеличават с 3,4% (57,1 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличава от 92,4% към края на септември миналата година до 92,9% в края на третото тримесечие на тази година.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2018 г. е 31,3 млн. лв. и намалява с 54,1% (36,9 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2017 година. Спрямо юни 2018 г. той се понижава с 15,6% (5,8 млн. лева).

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията е 1,7% в края на септември 2018 г. при 3,2% в края на същия месец на 2017 година.

Другите кредити са общо 102 млн. лв. в края на септември, като на годишна база се увеличават със 7,5% (7,1 млн. лв.) и намаляват с 0,1% (0,1 млн. лв.) спрямо края на юни. Относителният им дял нараства на годишна база от 4,4% до 5,4%.

                 ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД 

Източници на финансиране

В края на септември пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,938 млрд.лв., докато преди година бяха 3,338 млрд. лева. Те намаляват с 12% (400,8 млн. лв.) спрямо септември 2017 г., а се увеличават с 0,1% (2,5 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2018 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1,420 млрд. лв. в края на септември като за една година размерът им намалява с 9,1% (142,6 млн.лв.), а нараства с 6,5% (86,3 млн. лв.) в сравнение с края на юни.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 85,1% от общия размер на получените кредити в края на септември, като миналата година по същото време заемите са заемали дял от 69,9%. Техният размер е 1.209 млрд. лв. в края на септември 2018 г., като на годишна база те нарастват с 10,7% (117 млн. лв.), а на тримесечна – с 10,4% (113,7 млн. лв.).

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 995,8 млн. лв., като нарастват с 52% (340,7 млн. лв.) за една година и с 16,3% (139,7 млн. лв.) в сравнение с края на юни. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените заеми расте от 41,9% в края на септември миналата година до 70,1% в края на септември 2018 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от компаниите, специализирани в кредитиране, е 37,9 млн. лв. в края на септември 2018 година, като се увеличава със 7,1% (2,5 млн. лв.) в сравнение с година по-рано, а намаляват с 1,3% (0,5 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на тази година.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Българинът спестява дългосрочно в депозити за доходи след пенсиониране