Борси
Суровини
 • Лек суров 53,99 0.00%
  Брент 56,34 0.05%
  Пр. газ 2,70 -3.36%
  Злато 1 258,55 0.02%
  Сребро 18,44 0.17%
 • Платина 1 031,85 0.08%
  Паладий 773,92 0.13%
  Царевица 372,00 0.34%
  Пшеница 447,00 -0.22%
 • Соя 1 025,88 0.16%
  Кафе 146,27 -2.50%
  Захар 19,81 0.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня +0,130%Icon change
 2. Изменение за периода +0,130%Icon change
 3. Последна промяна 24 февруари, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни SOFIX с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

Компании, включени в SOFIX
Код Име Стойност Изменение Оборот
ALB Албена АД 60,061 0,02% 540,550
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,113 -0,75% 533 342,830
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,245 2,05% 673,500
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,579 1,41% 315,800
CENHL Стара планина холд АД 6,730 0,60% 673,000
CHIM Химимпорт АД 1,624 -0,98% 1 948,800
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 3,802 -2,51% 1 008,730
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,300 - 129 000,000
HVAR Холдинг Варна AД 32,500 7,43% 180 294,910
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1,040 - 4 138,010
MCH М+С Хидравлик АД 6,940 5,15% 7 438,980
MONBAT Монбат АД 10,000 -1,86% 2 502,300
NEOH Неохим АД 70,000 0,00% 2 380,000
SFARM Софарма АД 3,380 -0,59% 191 819,950
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,670 -2,61% 3 323,070