Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 50,99 0.85%
  Пр. газ 3,08 1.05%
  Злато 1 243,00 -0.34%
  Сребро 17,78 1.06%
 • Платина 966,35 0.26%
  Паладий 809,12 1.12%
  Царевица 356,25 -0.04%
  Пшеница 424,25 0.63%
 • Соя 975,62 -1.47%
  Кафе 137,57 -2.07%
  Захар 17,77 0.79%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня +0,040%Icon change
 2. Изменение за периода +0,040%Icon change
 3. Последна промяна 24 март, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни SOFIX с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

Компании, включени в SOFIX
Код Име Стойност Изменение Оборот
ALB Албена АД 62,001 0,29% 558,010
ALUM Алкомет АД 19,400 0,78% 2 685,400
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,111 0,29% 54 460,910
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,200 -0,81% 33 871,110
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,513 -1,18% 10 567,490
CENHL Стара планина холд АД 7,575 - 3 088,700
CHIM Химимпорт АД 1,540 -0,45% 20 383,740
EUBG Еврохолд България АД 0,950 4,97% 220 344,030
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 4,929 -0,82% 22 354,820
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,600 - 4 553,550
HVAR Холдинг Варна AД 32,984 0,26% 3 208,790
MCH М+С Хидравлик АД 7,820 -1,01% 2 778,600
MONBAT Монбат АД 11,600 1,31% 11 051,800
NEOH Неохим АД 68,000 0,00% 6 398,750
SFARM Софарма АД 3,803 -0,18% 6 323,900