IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Парите в обращение в България се увеличиха с близо 16% в края на март

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие е 43,45 лв., което е увеличение с 1,04 лева за три месеца, отчете БНБ

17:42 | 19.04.22 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
<p>
	<em font-size:="" pt="" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg</em></p>

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

В края на март 2022 г. парите в обращение в България (банкноти и монети извън касите на централната банка) достигнаха 24,562 млрд. лева. За едногодишен период (спрямо края на март 2021  г.) те нараснаха с 15,8%, или с 3,353 млрд. лв. Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-високо както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ) за първото тримесечие на тази година.

Динамика на парите в обращение

През първото тримесечие на тази година динамиката на парите в обращение следваше очерталата се през годините сезонност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на парите в обращение спрямо края на предходната година.

От януари до март парите в обращение се съкратиха със 134,4 млн. лв., или с 0,5%, в сравнение с края на миналата година. В рамките на разглеждания период през януари те намаляха с 1,9%, докато през февруари и март беше отчетено месечно увеличение съответно с 0,6% и 0,9%.

В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,86%, а на разменните монети – 2,13%. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0,03 процентни пункта за сметка на увеличението със същия процентен пункт на дела на разменните монети.

Динамика и купюрен строеж на банкноти и монети 

В централната банка отчитат, че в края на март в обращение са 552,4 млн. броя банкноти, които са с 16,7 млн. броя, или с 2,9%, по-малко в сравнение с края на 2021 г. За същия период общата им стойност намаля с 0,6%, достигайки към 31 март 23,998 млрд. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на тази година е 43,45 лв., което представлява увеличение с 1,04 лв. спрямо края на 2021 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,91 лв., или със 7,2%, в резултат от по-високите в сравнение с останалите номинали темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева.

С най-голям дял (38,19%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 210,9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,34%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Спрямо края на 2021  г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинал 100 лева – с 0,9 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено при дела на банкнотите от 20 лева – с 1,12 процентни пункта.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 42,3 млн. (8,3%), а стойността им – с 3,319 млрд. лв. (16,1%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на март 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като по-голямо е увеличението при дела на банкнотите от 50 лева – с 3,27 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, най-много – банкнотите от 20 лева (с 3,70 процентни пункта).

В края на март 2022 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50  лева е 10,546 млрд. лева, което е най-големият дял (43,94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,61%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.

Спрямо края на 2021 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение нарастване беше отчетено единствено при дела на банкнотите от 100 лева – с 1,11 процентни пункта. За същия период дяловете на оставалите номинали намаляха в интервала между 0,06 и 0,79 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с повече (с 2,41 процентни пункта) се увеличи стойността на банкнотите от 100 лева.

Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 2,58 процентни пункта (от 13,18% до 10,60%).

Най-малко за едногодишен период намаля стойността на банкнотите от 5 лева – с 0,07 процентни пункта.

В края на март 2022 г. в обращение са 2,896 млрд. броя разменни монети, които са с 30,6 млн. броя, или с 1,1% повече в сравнение с броя им в края на 2021 г. За същия период общата им стойност се увеличи с 4,9 млн. лв., или с 0,9%, и в края на март 2022 г. достигна 522,7 млн. лв.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. е 0,18 лв. и се запазва без промяна както спрямо края на 2021 г., така и за едногодишен период.

През първото тримесечие на тази година най-голямо в процентно изражение (1,4%) e нарастването на броя на разменната монета с номинал 2 лева. С по-ниски нива спрямо предходното тримесечие е увеличението при монетите от останалите номинали. За периода януари – март това се вижда най-отчетливо при броя на монетите от 50 стотинки и от 1 лев, които за отчетния период нараснаха съответно с 0,4% и 0,5%.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 155,2 млн. (5,7%), а стойността им – с 34 млн. лв. (7%).

Нарастването на общата стойност на разменните монети в обращение през първото тримесечие на тази година е функция на увеличаващия се брой на монетите извън касите на БНБ. Основен принос за това имат разменните монети от най-високите номинали. Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на март 2022 г. е 170,8 млн. лв., което представлява най-големият дял (32,68%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение.

С най-малък дял (1,59%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

Фалшиви пари

От централната банка съобщават, че за периода януари-март в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 202 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. те са с 209 броя по-малко.

В общия брой на задържаните през първото тримесечие фалшиви банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (46,53%). Неистинските книжни пари от 50 лева са с дял от 42,08% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. фалшивите десетолевки имат 8,91% дял, а столевките – 2,48%.

От януари до март са регистрирани и задържани общо 42 броя подправени разменни монети, от които 11 броя от 2 лева, 11 броя от 1 лев и 20 броя от 50 стотинки.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през първото тримесечие на тази година в БНБ бяха регистрирани и задържани фалшиви чуждестранни банкноти, както следва: 368 броя евро (в това число 107 броя циркулирали в паричното обращение), 49 броя щатски долари и 16 броя банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.

Негодни банкноти и разменни монети

При машинната обработка на постъпилите през първото тримесечие в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 11,9  млн. броя банкноти. Те представляват 6,67% от общия брой на банкнотите, обработени през отчетния период.

При машинната обработка на банкнотите през първото тримесечие на 2022 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (39,62%), следвани от банкнотите от 20 лева (34,81%) и  от 50 лева (14,63%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 8,22% и 2,72%.

През първото тримесечие на 2022 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 253,4  хил. броя, които представляват 1,42% от общия брой на обработените през отчетния период разменни монети.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:54 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още