IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Софарма имоти АДСИЦ

Общо събрание на акционерите

11:00 | 21.06.18 г.
Софарма имоти АДСИЦ

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда В, ет. 3, Зала-2-В3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата реализирана през 2017 г., в размер на 6 025 141.45 лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – в размер на 6 080 748,84 лева,  да се разпредели, както следва:
1. За дивидент на акционерите в размер на 5 472 673.96 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една акция е 0,2722 лв.;
Дивидентът ще се изплаща в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – Райфайзенбанк (България) ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници.
2. Формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 552 467,49 лв. да остане като неразпределена печалба.;
- Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи за 2018 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.;
- Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството;
- Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на Софарма имоти АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: Овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I, Раздел II, Раздел III, Раздел IV, Раздел V, Раздел VI, Раздел VII, Раздел VIII, Раздел IX от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:58 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още