IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Предлагат съществено разширяване на правомощията на КЗК

Комисията ще може да отказва разглеждането на жалби, които не са приоритет за предотвратяване на антиконкурентни практики

12:06 | 22.12.20 г.
<p>
	<em>Снимка: Pixabay</em></p>

Снимка: Pixabay

Съществено разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предвижда проект, публикуван за обществено обсъждане.

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) се цели привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година (Директива ECN+) за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар.

Директива ECN+ има за цел да осигури засилване на правомощията на националните органи по конкуренция, за да разполагат с инструментите за ефективно правоприлагане.

Основната цел е ведомствата по конкуренция в страните на съюза да уеднаквят правоприлагането в областта на конкуренцията и да засилят активността си в Европейска мрежа за конкуренция.

Законопроектът допълва разпоредбите за независимост на българския орган по конкуренция с изискването на директивата неговата дейност да бъде защитена от външна намеса и политически натиск. Изрично се въвежда период, в който членовете на комисията и служителите на нейната администрация трябва да се въздържат от участие във висящи производства по закона, в противен случай би бил налице конфликт на интереси.

Основните правомощия, с които националните ведомства по конкуренция трябва да разполагат съгласно изискванията на Директивата ECN+, са няколко групи – тези, които засилват правомощията на национални органи по конкуренция, когато те разследват предполагаемо антиконкурентно поведение, такива, отнасящи се до режимите за освобождаване от санкции при съобщаване на тайни картели и нови правомощия, свързани със засилено трансгранично сътрудничество.

Първата група правомощия се отнася до правото за разследване и взимане на решения, включително до осигуряване на достъп до всяка информация, която е достъпна за дружеството или асоциацията, които се проверяват, независимо от носителя, на който се съхранява информацията. Предвижда се при снемане на обяснения от представителите на предприятията и сдруженията на предприятия или други юридически лица същите да предоставят цялата необходима информация, която включва информация, която е достъпна за такива предприятия или сдружения на предприятия. Предвидени са също санкции в случаите на неявяване за снемане на обяснения, предоставяне на невярна, непълна или подвеждаща информация, даване на неверен или подвеждащ отговор или при отказ за представяне на отговор.

Едно от новите правомощия, с които ще бъдат разширени настоящите правомощия на КЗК, е правото за извършване на проверки на място в частни помещения (например,. домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества или сдружението на предприятия), ако има основателно подозрение, че в тези помещения се съхраняват служебни документи и КЗК е получила съдебно разрешение за извършване на проверката. При тези проверки екипът по претърсване следва да разполага със същите правомощия, като при проверка в помещенията на дружествата, с изключение на правомощието да запечатва за определен срок обектите.

Новият момент по отношение на имуществените санкции и глоби е възможността при установено нарушение на конкуренцията да бъдат санкционирани икономическите правоприемници на предприятието извършител на нарушението. По този начин се възпрепятства налагането на по-ниски по размер санкции или изцяло избягването на налагане на санкция чрез корпоративно преструктуриране и сливания.

Ново за българската правна уредба в областта на конкуренцията е възможността сдружение на предприятия, на което е наложена санкция, но което не е в състояние да я плати, да изиска от своите членове да направят вноски за покриване на размера на санкцията в определения от комисията срок.

На следващо място засилването на правомощията на националните ведомства по конкуренция е свързано с оказването на взаимно съдействие при връчване на уведомления на други национални органи по конкуренция, както и пристъпване към трансгранично събиране на имуществени санкции на предприятия, които нямат корпоративно присъствие или активи на територията на органа по конкуренция, наложил санкцията. Новите правомощия, свързани със засилено сътрудничество, имат за цел да гарантират, че КЗК като национален орган по конкуренция е в състояние ефективно да съдейства при извършване на проверка на място.

Със законопроекта се предвиждат изменения на ЗЗК, които целят повишаване на правната сигурност за предприятията на вътрешния пазар чрез осигуряването на възможност за всички национални органи по конкуренция да предоставят освобождаване от санкции и да намаляват размера на санкциите, както и да приемат съкратени искания при еднакви условия. Хармонизирането на изискванията и условията за съобщаване на картел се очаква да насърчи предприятията да подават много по-често сигнали. Освен това системата за получаване на пореден номер при съобщаване за картел осигурява на предприятията място на опашката, за да съберат доказателства, които да отговарят на доказателствените прагове за имунитет, пише в документа.

Съществена новост, която законопроектът въвежда, е всички органи по конкуренция в държавите на ЕС да могат да приоритизират своите производства. С оглед на това законопроектът въвежда ново правомощие на КЗК да определя приоритети за изпълнение на задачите по прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, както и по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК. По този начин с мотивиран отказ ще може да бъде отказано образуване на производство, в случаите, в които, макар да е постъпило редовно искане, същото попада извън 5 определените приоритети. Целта на допълненията е комисията да използва ефективно ресурсите си и да насочи усилията си към предотвратяването и прекратяването на антиконкурентни практики, които нарушават особено сериозно конкуренцията на националния и на общия пазар. Законопроектът предвижда правилата и критериите за приоритизиране да залегнат в подзаконов нормативен акт, който комисията ще приеме след влизане в сила на измененията на ЗЗК. По този начин ще се осигури прозрачност на условията, при които може да бъде отказано разглеждането на жалби, които не са приоритет за предотвратяване на антиконкурентни практики. Гарантира се правото на защита на заинтересованите лица, така че те да могат да обжалват разпореждането за отказ от образуване на производство.

Предложенията разширяват и Допълнителните разпоредби на ЗЗК с легалните дефиниции съгласно изискванията на директивата, като например: понятия като таен картел, намаляване на санкции, запитващ орган, икономическо правоприемство и други.

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията се цели също привеждане на националното законодателство в съответствие с нормите на ЕС относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. Директива (ЕС) 2019/633 е насочена към преодоляването на значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти.

Последна актуализация: 11:40 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още
Още от Икономика и политика виж още

Коментари

Финанси виж още