Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Анализи

Петрол АД е на трето място по пазарна капитализация на БФБ - София

Акциите на Петрол са едни от най-печелившите на Българска фондова борса за последните няколко години

Петрол АД е една от най-старите търговски компании в България и притежава най-голямата верига бензиностанции в страната. През 2005 година дружеството осъществява дейността си посредством 453 бензиностанции, разположени на територията на цялата страна. Към 30 септември 2005 година броят на заетите в компанията е 3 344 души. Пазарният дял е в рамките на 25-30%.

Предметът на дейност на Петрол АД включва пласментно-снабдителска и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.

Дружеството търгува основно с петролни продукти – всички видове бензини, дизелово гориво, промишлено гориво, газ пропан-бутан, български и вносни масла – моторни, трансмисионни и други.

В обектите на дружеството освен петролни продукти, се предлага и широка гама от съпътстващи стоки – някои хранителни изделия, напитки, авточасти и автоаксесоари, промишлени стоки, а така също и някои видове авто-услуги – смяна на масла и ремонт на автомобилни гуми и други.

В сила от 1 юли 1998 година, Петрол АД е регистрирано като публична компания в публичния регистър на Комисията за финансов надзор. Въз основа на приватизационен договор от 1999 година, 51% от акциите на дружеството са закупени от Нафтекс Петрол ЕООД. Към края на септември 2005 г. мажоритарен собственик на Петрол АД е Петрол Холдинг АД с 81.79% участие в капитала. Останалата част от акциите на дружеството са притежание на други юридически лица, държавата - чрез Министерството на икономиката и индивидуални акционери.

Петрол АД реализира цялата си продукция на вътрешния пазар. Нетните приходи от продажби за първите девет месеца на тази година бележат ръст от 20,8% на годишна база до 410,89 млн. лв., основно заради ръста на приходите от продажби на стоки с 28,8% до 377,84 млн. лв. 

 

Нетни приходи от продажби на* :

30 септември 2005

30 септември 2004

Процентно

изменение

Продукция

3 073

1 287

+138,8%

Стоки

377 844

293 344

+28,8%

Услуги

25 117

40 847

-38,5%

Други

4 860

4 768

+1,9%

Общо

410 894

340 246

+20,8%

*данните са в хил. лв.

Нетната неконсолидирана печалба на дружеството за деветмесечието възлиза на 8,36 млн. лв. или 0,08 лв. на акция, спрямо 9,49 млн. лв. (0,09 лв. на акция) за същия период на миналата година. Изменението се определя основно от повишението на балансовата стойност на продадените активи (без продукция) с 25,3% на годишна база до 343,99 млн. лв.

Лек спад бележи възвръщаемостта на собствения капитал, като достига ниво от 4,42% към 30 септември 2005 година, в сравнение с 4,9% преди година. Съотношението цена/печалба нараства до 48,75, спрямо 34,66 за първите девет месеца на миналата година.

Счетоводната стойност на акциите се понижава с 2,3% на годишна база до 1,73 лв. Пазарната капитализация на дружеството в края на деветмесечието е в размер на 426,07 млн. лв., което го поставя на трето място сред компаниите, търгувани на БФБ - София, след БТК и Софарма.

Финансова информация:

 

 


Към 30 септември 2005

Към 30 септември 2004

Пазарна капитализация (млн. лв.)

426,07

340,86

Печалба на акция (лв.)

0,08

0,09

Цена/печалба

48,75

34,66

Счетоводна стойност на акция (лв.)

1,73

1,77

Цена/счетоводна стойност

2,25

1,76

Коефициент на задлъжнялост (обща)

0,79

0,77

Продажби на акция (лв.)

3,76

3,11

Цена/продажби

1,04

1,01

Възвръщаемост на собствения капитал

4,42%

4,9%

Дружеството оперира в условията на силна конкуренция от страна на компании като OMV, Shell, Лукойл, Екопетролеум и други. Сред неговите предимства са наличието на система за безналично разплащане с клиентите чрез кредитни карти Транскарт, добре развитата мрежа от бензиностанции в цялата страна, както и стабилните схеми за транспорт и контрол на качеството. Освен това Петрол АД разполага със значителна складова база за съхранение на петролни продукти.

Недостатъците на компанията са свързани основно с факта, че част от материалната база е силно амортизирана. Забелязва се и недостатъчно рекламно присъствие.

Към 30 септември Петрол АД притежава мажоритарен дял в 10 дъщерни дружества:


Дъщерно дружество

Предмет на дейност

Дял от капитала

БПИ ЕАД

Търговия с горива и наем на собственост

100.0%

Еврокапитал България ЕАД

Инвестиционна дейност

100.0%

Нафтекс Петрол EООД

Търговия с горива на едро

100.0%

Петрол Карт Сервиз ЕООД

Търговия на горива чрез магнитни карти

100.0%

Петрол Сторидж ЕООД

Съхранение на горива

100.0%

Петрол Техника ЕООД

Сервиз и подръжка на бензиностанции

100.0%

Петрол Транс Експрес ЕООД

Транспортни услуги

100.0%

Петрол Трейд ЕООД

Търговска дейност

100.0%

Транслото АД

Лотария

99.9%

Вратцата ООД

Туристическа дейност

99.4%

Като резултат от предприетата политика за реорганизация на дружествата в рамките на Петрол Холдинг АД, в предишни периоди Управителният съвет на Петрол АД е взел решение за продажбата на Транслото АД, Еврокапитал България ЕАД, Вратцата ООД и Петрол Карт сервиз ЕООД.

Борсова търговия:


Текуща цена (лв.)

3,78

Изменение за последните 12 месеца

14,65%

Най-висока стойност за последните 12 месеца (лв.)

4,40

Най-ниска стойност за последните 12 месеца (лв.)

3,01

Изтъргуван обем за последните 12 месеца (бр. акции)

129 521 605

Акциите на Петрол са едни от най-печелившите на Българска фондова борса за последните няколко години. В началото на 2003 година бе регистрирано значително поскъпване от 12,45 лв. до 67 лв. за акция. През юни същата година бе осъществено увеличение на капитала до 109,25 млн. лв. за сметка на неразпределената печалба и резервите, като срещу всяка стара акция дружеството раздаде по 57 нови. Непосредствено след това цената бе на ниво от 1,22 лв. За последната година книжата на компанията са поскъпнали с 14,65% до ниво от 3,78 лв., като изтъргуваният обем е в размер на над 129 млн. броя. Най-високата цена от 4,40 лв. за акция е достигната на 25 февруари тази година.

По статията работи: автор Иван Нончев
Още по темата: Анализи

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари ()


Още от Анализи
Големият сън: антиинфлационна политика във валутен борд?