Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Отчет на НЗОК за 2019 г.: Продължава тревожната тенденция за ръст в разходите за лекарства

Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ с над 10 на сто

Отчет на НЗОК за 2019 г.: Продължава тревожната тенденция за ръст в разходите за лекарства

Снимка: Getty

Продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване на необходимия финансов ресурс за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Това се посочва в Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019 г., който е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК, приет днес от Министерския съвет.

Проведените преговори за отстъпки от стойността на скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от НЗОК, и през 2019 г. дава възможност за възстановяване на значителни суми.

Според отчета превантивната роля на извършената през 2019 г. контролна дейност, предимно посредством внезапни проверки, е оказала положително въздействие върху системата, изразено в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки и на изискванията за подобряване качеството на оказаната медицинска помощ, както и на воденето на документацията и организацията на работа в лечебните заведения.

Увеличението на тези разходи, според отчета, отразява реално съществуващите процеси в страната - демографската структура и тенденцията към увеличаване на продължителността на живот, които логично обуславят нарастването на броя пациенти с едно и повече заболявания.

Расте и броят на болните с редки заболявания. Забелязва се тенденция за увеличаване на лицата над 65 г. за сметка на тези под 18 г. и до 65 г.. които ползват медицинска помощ за сметка на Здравната каса. Според отчета изброените обстоятелства водят до увеличаване на търсенето на лекарствена терапия, което логично води до ръст на разходите за лекарства, които Касата заплаща.

Причина е и разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии, посочва се в отчета, приет от МС. 

Още по темата

На днешното си заседание правителството одобри и Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., който също е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

През миналата година бюджетът на НЗОК е бил увеличаван два пъти – веднъж със 72,8 млн. лв. и втори път  -с 12 млн. лв. В резултат на промените годишният план за 2019 г. е увеличен с 84,8 млн. лв. и е бил в размер на 4,384 млрд. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31 декември възлиза на 4,396 млрд. лв. В сравнение със същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 млн. лв. или с 11,2%, което се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.

Разходите по бюджета на НЗОК за 2019 г. са в размер на 4,344 млрд. лв. През годината Надзорния съвет на НЗОК е разпределил 72,8 млн. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания. В сравнение с 2018 г. се отчита увеличение на разходите с 495 млн. лв.

Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4,315 млрд. лв.:

- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 млн. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 250 млн. лв., или 5,8 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ- 164,5 млн. лв. или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания;

- за медико-диагностична дейност – 89, 7 млн. лв. или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания;

За болнична медицински помощ са изплатени 2 млрд. лева или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 млн. лв., или с 10,3%.

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са платени общо 1,144 млрд. лв. или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания.

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 хил. лв., или 2,4% от всички здравноосигурителни плащания.

За медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност са изплатени 259 млн. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания.

Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50,4 млн. лв.

В резултат на отчетените към 31 декември разходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 433 563 500 лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527 500 лева се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 37 млн. лв.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Петър Чобанов: В бюджета няма резерви