Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Активите на инвестиционните фондове в България с ръст над 36% в края на годината

Към 31 декември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове се увеличават с 57,1% до 4,101 млрд. лева, отчете БНБ

Активите на инвестиционните фондове в България с ръст над 36% в края на годината

Към края на декември 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 5,887 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им се увеличава с 36,2% (1,565 млрд. лева) в сравнение с декември 2019 г.  и с 12,2% (640 млн. лева) спрямо септември 2020 г.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на миналата година е 5%. Година по-рано той е бил равен на 3,6% от БВП и 4,5% към края на трето тримесечие на 2020 г.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 312 броя и към 31 декември са 1407, като чуждестранните са повече с 314 броя (1278 към 31 декември 2020 г.), а местните са с два по-малко (129 към 31 декември 2020 г.).

Размер и структура на активите

Към края на декември активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,785 млрд. лева, като за година се увеличават със 74,3 млн. лева. На тримесечна база те растат със 104,2 млн. лева.

Към края на четвърто тримесечие активите на фондовете в акции растат с 8,4% (55,5 млн. лева) до 713,1 млн. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете с вложения в недвижими имоти - с 4,2% (14,4 млн. лева) до 354,9 млн. лева.

Спрямо септември активите на фондовете в акции се увеличават с 8,6% (56,7 млн. лева), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 4% (13,8 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете в облигации, нарастват на годишна база с 4,4 млн. лева (0,6%) до 717,4 млн. лева към декември 2020 г. На тримесечна база увеличението е с 4,9% (33,7 млн. лева).

В края на миналата година относителният дял на активите на фондовете в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40,2%, при 41,7% към декември 2019 г. и 40,7% към септември 2020 г. Фондовете в акции притежават 39,9% от общата сума на активите към декември 2020 г. при относителен дял от 38,4% към декември 2019 г. и 39% към септември 2020 г.

                             Активи на местните инвестиционни фондове

                             Структура по видове според инвестиционната политика

              

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, за една година вложенията в акции и други форми на собственост се увеличават с 13,3% (92,6 млн. лева) до 789,2 млн. лева, депозитите намаляват с 16,1% (33,9 млн. лева) до 176,7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 4,5% (26,8 млн. лева) до 629,6 млн. лева. На месечна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 8,8% (64,1 млн. лв.), депозитите – с 8,4% (13,7 млн. лева), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции – с 3,4% (20,5 млн. лева).

В централната банка изчисляват, че в края на декември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 44,2%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 35,3% и депозити – 9,9%, при съответно 40,7%, 35,2% и 12,3% към края на декември 2019 г. Към септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 43,1%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 36,2% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 10%.

                                Активи на местните инвестиционни фондове

                               Структура по инструменти

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на миналата година вложенията в България се увеличават на годишна база с 6,5% (59,9 млн. лева) до 983,1 млн. лева, при 923,3 млн. лева към края на декември 2019 г. В останалите държави от Европейския съюз те нарастват с 5,3% (23,3 млн. лева) до 461 млн. лева.

На тримесечна база инвестициите растат с 5,4% (50,1 млн. лева), а в останалите държави от Европейския съюз – с 4,5% (20 млн. лева).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 61,8% към декември 2020 г. при 62,3% към края на декември 2019 г. и 62,1% към септември 2020 г. Делът на ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към декември 2020 г. е 29% и 29,3% към септември 2020 година.

                Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                Географска структура

Размер и структура на пасивите

В края на миналата година привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 4,101 млрд. лева. За една година те растат с 57,1% (1,491 млрд. лева), а за три месеца размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 15% (535,8 млн. лева).

По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 72,2% (1,346 млрд. лева) до 3,211 млрд. лева.

Пасивите към сектора на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, за една година се увеличават с 23,7% (126,1 млн. лева) до 658,8 млн. лева. Спрямо септември пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 17,4% (475,7 млн. лева), а задълженията – с 6,7% (41,2 млн. лева).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2020 г. са застрахователните компании и пенсионните фондове с дял от 78,3%, а домакинствата заемат 16,1%. Към края на декември 2019 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 71,4% и 20,4%, а към септември 2020 г. – 76,7% и 17,3%.

        Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

        Структура по институционални сектори

Към края на декември пасивите на местните инвестиционни фондове възлизат на 1,785 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1,770 млрд. лева. Задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1,676 млрд. лева (94,7%), а към сектор Останал свят – 93,9 млн. лева (5,3%). За една година пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 2% (32,6 млн. лева), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 52,6% (32,4 млн. лева).

По институционални сектори към декември 2020 г. спрямо година по-рано задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 2,8% (15,8 млн. лева) до 581 млн. лева, а към сектора на домакинствата нарастват с 1% (7,3 млн. лева) до 720,5 млн. лева. За три месеца задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти растат с 4,8% (76,3 млн. лева), а към нерезиденти – с 26% (19,4 млн. лева).

По институционални сектори към декември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектора на застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 4,9% (27,2 млн. лева), а задълженията към резиденти – с 5,7% (38,6 млн. лева).

                          Собствен капитал на местните инвестиционни фондове
                          Структура по институционални сектори

             

В БНБ пресмятат, че в края на миналата година най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори на домакинствата (40,7%), на застрахователните компании и пенсионните фондове (32,8%), а на Други ПФИ се падат 9,2%.

Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 5,3% от общия размер на собствения капитал към декември и 4,4% към септември 2020 г.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Печалбата на банковата система през януари расте с 48,5% до 77 млн. лева