Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Христо Христов: Сивата икономика вдига продажбите на бързи заеми

В портфейла на дружествата, специализирани в кредитиране, делът на кредитите за домакинства е над 81%, пише икономистът

Христо Христов: Сивата икономика вдига продажбите на бързи заеми

Снимка: Pixabay

Банковата система изпрати най-добрата си година от началото на финансовата криза. Икономическата активност на населението се повиши значително, което доведе до ръст в потреблението и разбира се, в търсенето на кредити.

Още по темата

Въпреки че секторът на така наречените бързи кредити, или както се определят от БНБ – дружествата, специализирани в кредитиране, е значително по-малък по размери, той също не бе подминат от позитивната тенденция, пише в анализ на икономиста Христо Христов, публикуван в личния му блог „Икономика и общество“.

Към края на декември 2017 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,750 млрд. лв. (2,8% от БВП) при 2,509 млрд. лв. (2,7% от БВП) в края на декември 2016 година. Те се увеличават с 9,6% (241,4 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и с 0,9% (23,7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2017 година.

Според отчетната статистика, публикувана от БНБ, върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 114 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са в размер на 152,3 млн. лв. (в т.ч. 35 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.), а закупените – 38,3 млн. лв. (в т.ч. 0,1 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.)

Общ обем на вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, и дял на необслужваните кредити

Източник: БНБ

Успоредно с ръста на сектора намалява и делът на необслужваните кредити. За това основна заслуга можем да търсим в благоприятната икономическа среда.

Страната ни се нареди сред водещите в ЕС по ръст на БВП. По данни на НСИ за 2017 г. ръстът е 3,5%. Средната брутна месечна работна заплата към края на годината е 1 123 лева, като се увеличава на годишна база с 11%. Коефициентът на безработица е 5,6%, или с 1,1 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година. Всичко това дава по-голяма увереност на лицата, нуждаещи се от финансиране, и на фирмите в сектора, че поетите задължения ще могат да бъдат погасени.

Структура на кредитите по матуритет (%)

Източник: БНБ

Статистиката на централната банка към края на годината показва, че в матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1,053 млрд. лв. Те се увеличават с 19% (168,4 млн. лв.) спрямо края на декември 2016 г. и с 2,3% (24 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2017 г.

Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията по кредити нараства от 35,3% в края на декември 2016 г. до 38,3% в края на същия месец на 2017 г.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 787,8 млн. лева. На годишна база те нарастват с 8,3% (60,3 млн. лв.) и с 1,3% (9,9 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2017 г.

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 565 млн. лв. в края на декември 2017 г., като нарастват с 15,7% (76,7 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2016 г. и с 4,9% (26,3 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2017 г.

Данните показват запазване на дела на кредитите с матуритет до една година и отчетлива тенденция към увеличаване на кредитите с матуритет над пет години. Това заедно с отчетливия спад на дела на лошите кредити показва, че интересът на кредитополучателите се запазва стабилен във времето и те са склонни да поемат по-дългосрочни задължения.

Нишата, в която дружествата, специализирани в кредити, работят, е от клиенти, които банките не биха финансирали, или такива, които не желаят дългосрочно обвързване. Отказът от финансиране от страна на банките невинаги е поради лоша кредитна история на клиента. В България делът на сивата икономика според експертни оценки е между 25% и 30%. Това означава, че немалък брой от работещите не могат да докажат официални доходи и поради тази причина не могат да отговорят на по-стриктните изисквания на банките.

Именно увеличението на дела на обема от бързи кредити, които са с матуритет над пет години и спадът на лошите заеми говори за това, че съществува голям дял на платежоспособни клиенти, които по редица причини предпочитат небанковите финансови институции за покриване на своите нужди от допълнителни средства.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори (в хил. лв.)

Източник: БНБ

Портфейлът на дружествата за бързи заеми е основно към физически лица, като 81,4% е делът на кредитите за домакинствата в общия размер на всички вземания.

В края на 2017 г. вземанията по кредити от сектор "Домакинства и НТООД" нарастват на годишна база с 11,6% (229,3 млн. лв.) до 2,211 млрд. лева, а спрямо края на септември 2017 г. те се увеличават с 2,5% (54 млн. лв.).

Вземанията по кредити от сектор "Нефинансови предприятия" (бизнес) са 447 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. Те се увеличават с 1,1% (4,8 млн. лв.) в сравнение с декември 2016 г. и намаляват с 3% (13,7 млн.лв.) спрямо края на септември 2017 г. Относително ниският дял и запазването му във времето на кредитите към бизнеса показват, че търсенето от негова страна на финансиране основно е насочено към банковите институции.

Структура на кредитите към домакинства и НТООД (%)

Източник: БНБ 


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Стоян Проданов: Цената на застрахователната полица е адекватна на условията