IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Биографии на кандидат депутатите на НДС II

15:28 | 30.05.01 г.
Автор - снимка
Създател
Биографии на кандидат депутатите на НДС II
Милен Велчев


Месторождение: София, България
Роден: 24.03.1966 г.
Националност: Българин
Семейно положение: женен, без деца


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1999 - Мерил Линч, Лондон, Великобритания
Вицепрезиден за Развиващи се пазари
- Установява и управлява отношения с клиенти от централна и източна Европа.
- Отговорен за дейността на Мерил Линч в Българя, Югославия, Румъния, Русия и бившите Съветски Републики

1995 - 1999 Мерил Линч, Лондон, Великобритания
Сътрудник на Вицепрезидента за Инвестиционно Банкиране в Източна Европа, Близък Изток и Африка.
Ръководител или участник в следните проекти:
- Спечелване на линцез за втори GSM оператор от ОТЕ
- Придобиване на Обединена Българска Банка от Национална Банка на Гърция
- Продажба на Арментел (Армения) на ОТЕ
- Мобифон (Румъния) - гългова емисия
- Приватизация на Banca Commerciale Romana

1990 - 1992 Министерство на Външните Работи, София, България
Аташе, Отдел "Международни организации"
Отговорник по политическите въпроси за Обединените Нации.


ОБРАЗОВАНИЕ

1993 - 1995 Масечусетски Технологиче Институт, Кембридж, Масечусетс
Магистър по Финансов инженеринг

1992 - 1993 Университет Рочестър, Рочестър, Ню Йорк
Магистър по Стопанско управление

1983 - 1988 Университет за Национално и Световно стопанство, София, България
Специалност МИО


ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Английски - писмено и говоримо
Руски - писмено и говоримо
Френски - работно ниво

ЛЮБОМИР МИНЧЕВ


Месторождение: Пловдив, България
Роден: 10.05.1973 г.
Националност: Българин
Семейно положение: неженен


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1999 - Глобал Секюритис - Бъ.гария
Изпълнителен директор
- Отговорен за дейността на Глобал в Българя включително търговия с ценни книжа, управление на портфеили, консултации по приватизационни сделки и инвестиции на зелено
- Установява и управлява отношения с клиенти от портфеилни и стратегически инвеститори


1998 - 1999 Глобал Секюритис - Бъ.гария
Главен анализатор
- Отговаря за издаване на обобобщени икономически, секторни и анализи
- Участаитва като консултант от страна на купувача в ниаколко големи приватизационни сделки

1997 - 1998 Глобал Файнанс -
управлява Euromerchent Balkan Fund - 27 мил. щ.д.
Мениджър Инвестиции
Отговаря за намиране, анализиране и следене на развитието на инвестиционни проекти, в които фонда има дялово участие


ОБРАЗОВАНИЕ

1996 - 1997 Съфолк Юнивърсити, Бостън, Масечусетс
Магистър по Бизнес Администрация

1995 - 1996 Съфолк Юнивърсити, Бостън, Масечусетс
Бакалавър по Финансии

1993 - 1995 Американски Университет в България
Бакалавър по Бизнес Администрация


ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Английски - писмено и говоримо
Руски - писмено и говоримо

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

I. Лични данни

Женен, с двама сина
гражданство: българско
Възраст: 46 години
Роден в София, 2 юни, 1954 в лекарско семейство. Родители - Лилия Минчева Димитрова и Георги Димов Димитров

II. Образование

Завършил Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. През 1978 - 1979 провежда редовен стаж към Софийски градски съд и полага теоретико- практичния изпит към Министерство на правосъдието.

III. Квалификация

1. Доктор по право от 1991 г. Защитена дисертация - "Правен режим на банковия контрол върху стопанската дейност на юридическите лица в България".
2. Доцент по финансово право от 1996 г. Хабилитационен труд - "Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба", София, 1996, изд. "Нова звезда", 325 стр.
3. През 1995 г. провежда едномесечна специализация по банково право в " St. John College" - Оксфорд.
4. Краткосрочни специализации /до три седмици/ по банково дело: Вайсенбах - 1993, Рим - 1994, Токио - 1998.
5. Краткосрочни специализации /от една до три седмици/ по банково право: Виена - 1995, Брюксел - 1996, Хамбург 1996, Вашингтон - 1998, Виена -1999.

IV. Професионална дейност

1. От 1980 до 1984 - юрисконсулт в СО "Пътни строежи" София;
2. От 1984 до 1996 работи последователно като асистент, старши асистент и главен асистент по финансово право в Правната катедра /сега Юридически факултет/ към бившия ВИИ "Карл Маркс", сега Университет за национално и световно стопанство /УНСС/;
3. От 1993 г. преподава дисциплината "Банково право" на студенти от специалност "Право", от 1996 - "Борсово право" за студентите от същата специалност;
4. От 1993 г. преподава дисциплината "Банково и борсово право" на студенти от специалност "Финанси";
5. От 1991 г. постъпва на работа в БНБ на по втори трудов договор на длъжност "Правен съветник на Управителя на БНБ". Изпълнява тази длъжност до 1997 г. От 1997 до април 2000 изпълнява длъжността "Юридически секретар на Управителния съвет на БНБ". От април 2000 преминава на граждански договор като правен съветник;
6. От 1996 г. досега като представител на БНБ е член на съвета на директорите на Централния депозитар за ценни книжа;

V. Допълнителна професионална дейност

1. 1991-1993 - участие в работни група, подготвили проектите на Закона за БНБ от 1991 и Закона за банките и кредитното дело от 1992, както и наредбите, издадени за тяхното приложение;
2. 1995 - участие в работна група, подготвила проекта на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества от 1995;
3. 1997 - участие в работна група, подготвила проектите на Закона за БНБ и Закона за банките от 1997;
4. 1998 - участие в работни групи, подготвили проекта на Закона за гарантиране на влоговете от 1998 и проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банките от 1998;
5. 1999 - участие в работна група, подготвила проекта на Валутен закон и проектите на наредби за неговото приложение; участие в подготовката на Закона за информацията за необслужваните кредити от 1998;
6. 2000-2001 - участие в подготовката на проекти на Закона за ипотечните облигации, на Закона за електронния документ и електронния подпис и на проектозакон за банковата несъстоятелност.VII. Езикова подготовка

Владее писмено и говоримо английски и руски език

VIII. Публикации

1. "Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба", София, 1996, изд. "Нова звезда", 325 стр. /монография/;
2. Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа, София, изд. "Нова звезда", 2001 г., 322 стр., 503 стр. с приложенията (монография);
3. Коментар на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, София, изд. "Труд и право", 1995, 448 стр. /в съавторство, автор на глава втора и част от глава шеста/;
4. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, София, издателство "Труд и право", 2000 г., 911 стр. /в съавторство, автор на глави втора, пета, девета, деветнадесета, двадесета и двадесет и първа/;
5. Статии по банково и борсово право в специализираната периодична правна литература.


АВТОБИОГРАФИЯ

Соломон Исак Паси

Дата на раждане 22.12.1956г.

Телефон 088572257

Семейно положение Женен; с три деца

Образование,
Квалификация 1985г. Докторска степен по Математическа логика и
Компютърни Науки, Софийски Университет

Научна степен/звание 1985г. Докторска степен по Математическа логика и
Компютърни Науки, Софийски Университет

Професионален опит: 1992-до днес: Президент на Атлантическия Клуб в България
1990-1991: Депутат във Великото Народно Събрание, СДС

Други дейности: 1991-до днес: член-основател и Президент на Атлантическия Клуб в България
1998-до днес: Вице-Президент на МФ Св. Кирил и Методий
1997-2000: Вице-Президент на Настоятелството на Фондация
за Развитие на Гражданското Общество


АВТОБИОГРАФИЯ

Мирослав Петров Севлиевски

Лични данни:
Дата на раждане: 18.01.1965 г.
Място на раждане: гр. Троян
Адрес (служебен): пл. "Народно събрание" 9
Семейно положение: женен

Образование:
1990-1992 Магистърска степен по туризъм, Софийски университет
1985-1990 Бакалавърска и магистърска степен по география, Софийски университет
1979-1983 СОУ "Васил Левски", Троян

Професионален опит:

Cresta Marketing S.A., Женева, Швейцария

1995 - Изпълнителен директор

• Предоставяне на инвестиционни, финансови и маркетингови консултантски услуги на интернационално известни клиенти, сред които:
- Framlington Bulgaria Fund - по управление на специализиран портфейл от български ценни книжа;
- CCF, Unicredito Italiano, HSBC - по въпроси, свързани с приватизацията в България ;
- Amylum Group, Ericsson - по специфични проблеми в отделните сектори на националната икономика;
• Координация и управление на анализ и препоръки за повече от 100 български публични дружества;
• Насоки и съвети по отношение на българската политическа и административна система

Българско сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП)
София, България

1990- Национален секретар (доброволец)
1990-1994 Изпълнителен секретар (служител)

• Стартиране на първата национална доброволна организация в България за наблюдение на избори и паралелно преброяване;
• Реорганизация и трансформиране на сдружението в постоянна организация за обучение в областта на гражданските права и провеждането на наблюдения на парламентарни избори.

Eзици: Български, английски, руски
Членства в организации: Български алпийски клуб, Български антарктически
институт, БСЧИГП


CV

Ime : Lubka
Prezime :
Vassileva
Familia : Katchakova
Data na rajdane :
2 mai 1970 v Pazardjik
Semeino polojenie neomujena
Address Pazardjik P. Bonev 116
Telephone 034 5 70 51
Obrazovanie 1984-1989 ESPY « B. Brecht » Pazardjik s Frenski ezik
1989-1993 UNSS Sofia
1995-1998 ACCA Association of Certified Chartered Accountants - London
Trudov staj 1993-1994 Shell Bulgaria, Sofia -Treasury assisant

1995-1999 Pricewaterhouse Coopers Sofia

Uchastie v proekt na World Bank (1996-1997) za prestrukturirane na bulgarskata ikonomika.

Vodechta rolia v predprivatizationni otzenki (due diligence) za chujdi investitori I venture capitalists na golemi banki i promishleni predpriatia

Uchastie vuv auditi na golemi banki, zastrahovatelni drujestva I promichleni predpriatia.

2000 do sega PricewaterhouseCoopers Brussels -Manager vuv Financial Advisory Services.

1990-1992 reporter na honorar v BNT v politiko-ikon predavane « Praktika »


Spetzializatzii 1996 Brussels- Management skills
1997 Jeneva, 2000 Dauville, France - Management skills


Chujdi ezitzi Otlichen Frenski I Angliiski

Б И О Г Р А Ф И Ч Н А С П Р А В К А

по чл.4, т.2 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл.9, ал.2 от ЗБ


Име Иван Ганчов Искров

Националност Българин

Дата и място на 26 март 1967 г., гр.Пирдоп, Софийска област
раждане

ЕГН 6703267363

Домашен адрес София, кв. "Бели брези", ул. "Смърч" 22-24
вх.А, ет.6, ап.10

Образование УНСС - гр.София, 1989/92
Специалност "Финанси"
Специализация "Банково дело"

Допълнителни 1. "Бизнес комуникации", организиран от МФ на
специализации САЩ и Федералната Резервна банка на Чикаго,
януари, 1994 г., София
2. "Курс по банков надзор", организиран от
Централната банка на Англия, май, 1994 г.,
Банкя
3. "Оценка на банки и финансови институции",
организиран от ТРОЙХАНД, март, 1995 г., София
4. "Семинар за банкови надзорници",
организиран от Федералната Корпорация за
гарантиране на депозитите на САЩ, май, 1995г.,
Вашингтон
5. "Ипотечни пазари, книжа и институции",
обмяна на опит, организирана от МАРШАЛ
ФОНД на САЩ, април, 1999 г., Вашингтон,
Питсбърг, Минеапълис

Чужди езици Английски, писмено и говоримо на добро ниво

Настояща "Росексимбанк" АД, гр.София
месторабота Член на УС и изпълнителен директор

Предишна 01.07.97 - 26.01.99: Зам. председател на ДСК,
месторабота отговорен за планирането и развитието на
банката; човешките ресурси; финансовите
пазари и управлението на ликвидността;
вътрешния контрол
03.12.93 - 30.06.97: Последователно инспектор
в отдел "Ревизии" и старши инспектор в отдел
"Надзорна политика" на управление "Банков
надзор" при БНБ. Съавтор и участник в разра-
ботването на ЗБНБ, ЗБ и много от надзорните
наредби и инструкции на централната банка

Допълнителни юни, 1999 г. и понастоящем: Член на СД на
ангажименти ЗАД "Булстрад ДСК - Живот", гр.София
10.05.93 - 16.06.95 и 02.05.97 - 19.03.98: Член
на СД на ССКЦ, отговорен съгласно вътрешното
разпределение на функциите за изготвяне на
вътрешнонормативната уредба на дейността на
новосформираната кредитна институция
Понастоящем Институцията е ликвидирана от
Министерство на земеделието, след създаване
на ДФ "Земеделие"
10.10.92 - 01.01.93: Хонорован преподавател по
"Банков мениджмънт" в УНСС

Компютърна MS Word; MS Excel и др.
грамотност

Телефони слж. 980-17-33; д. 581-54-74; 088 322 799АВТОБИОГРАФИЯ


Проф. Огнян Герджиков
Дата на раждане 19.03.1946г.

Място на раждане гр. София
Образование, квалификация Висше, специалност "Право",
СУ"Св. Климент Охридски",
Адвокат

Научна степен/звание От 1994г. Професор по право. Ръководи катедрата по гражданско-правни науки,

Професионален опит Специализации в ъв Виена и Хамбург


АВТОБИОГРАФИЯ

Д-р Антония Стефанова Първанова
UCL, Department Epidemiology & Public Health
1-19 Torrington Place
London WC1 6BT
Teл: 0207 679 1709
Фax: 0207 813 0280
E-maйл: antonyia@public-health.ucl.ac.uk
Родена на: 26 Aприл 1962 в гр. Добрич, България


Образование

27/09/1999 - до сега PhD, University College London, Department Epidemilogy & Public Health, London, UK

01/09/1997 - 20/08/1998 Магистър по Обществено Здраве (MPH) - Maastricht University, Faculty of Health Sciences, Maastricht, The Netherlands.

01/09/1994 - 15/07/1997 Магистър по Здравен Маниджмънт (MHCM) - Медицински Университет Варна, България.

01/10/1993 - 30/06/1997 Следдипломна квалификация по Физиотерапия и Рехабилитация, Районна Болница Добрич, Добрич, България.

11/10/1993 - 17/06/1994 Квалификационен тренинг по Мануална Терапия и Кинезитерапия, Physiotherapieschule Schaffhausen-Switzerland, Районна Болница Добрич, Добрич, Бълграия.

1/09/1983 - 1/10/1989 Лекар, Медицински Университет Варна, България.

15/09/1976 - 30/051981 Немска Езикова Гимназия, Добрич, България.

Кариера:

• Септември 1998 - до сега- Координатор на Европейската Мрежа по Обстествено Здраве и Околна Среда, University College of London, Department for International Development, European Commission, London, UK.

• Май 1999 - до сега - Специализант по Обществено Здраве, Faculty of Public Health, London, UK.

• Март 1998 - Декември 1999 - Съветник и координатор на СЗО-проект Здрави Градове - Националната Мрежа Здрави Градове, Световна Здравна Организация, Копенхаген, Дания.

• Януари - Юни 1996 - Консултант - Структурен Мениджмънт и оценка на настоящото състояние на Районна Болница Добрич, България.

• Септември 1995 - до сега - Консултант - колаборация на проекта 'Мозъчни инсулти в България', Медицински Университет Варна, България.

• Ноември 1989 - Август 1997 - Участъков педиатър, Районна Болница Добрич - Първа Градска Поликлиника, Добрич, България.

Професионална квалификация:

• Здравна политика;
• Обществено Здраве;
• Околна среда - Здраве;
• Човешки права и здравеопазване;
• Стратегическо Планиране;
• Контрол на качеството и управление на човешките ресурси;
• Стандартизация на клиничния процес;


Членства:

Член на Кралското Медицинско Дружество (Горна секция), Лондон, UK

Семейно положение:

Разведена с две дъщери на 15 и 12 години.

Забележка:

Член на Икономическия Екип на Коалиция "Национално Движение Симеон Втори", лидер на програмата по Здравеопазване.


АВТОБИОГРАФИЯ


Име: Ралица Агайн

Лични данни:
Дата на раждане: 02.12.1976 г.
Националност: българска
Семейно положение: неомъжена

Адрес:
Служебен адрес: ул. "Шипка" 46, София 1504
тел: +3592 943 42 55
Домашен адрес: жк. "Стрелбище", ул. "Бадемова гора", бл. 7Б
тел: +3592 58 21 67
мобилен телефон: +359 88 723 442
E-mail: againe@ssco.bg

Образование:
2001- Докторантура по Европейско икономическо сътрудничество,
Фак. Международна икономика и политика, Университет за национално и световно стопанство, София
1995 - 2000 Магистър по икономика, специалност Международни икономически отношения, Фак. Международна икономика и политика, УНСС
1990 - 1995 Първа английска езикова гимназия, София

Квалификации:
Сертифициран одитор по системи за управление на качеството
1999 (регистрация в Международния регистър на сертифицираните одитори - International Register of Certificated Auditors)

Чужди езици: Английски, руски, немски

Професионален опит:

1998 - Станчов, Севлиески и Ко. АД, София
- старши финансов аналитик
- структуриране и управление на финансови активи от публични и непублични корпоративни книжа


1997 - 1998 Българска инвестиционна банка
-икономист
Публикации:

-Restructuring and Development of the Operating of the Banking Sector in Advanced Transition Countries: Lessons to be learnt by other Transition economies, 2000, Chapter: "Operating performance of privatized banks within the general performance of the banking sector in Bulgaria", Economic Policy Institute.


АВТОБИОГРАФИЯ

Калоян Йончев Нинов
Роден на: 27.03.1970 год. В София
Семейно положение: Женен - един син
Адрес: София, ул."Христо Максимов" 35, вх. В, ет.2, ап.6
Тел. За контакт: сл.9877296; GSM 088700517

ОБРАЗОВАНИЕ

1996 - 1997 London School of Economics and Political Science - Лондон , Великобритания Капиталови пазари

1991 - 1995 УНСС София - Магистър по счетоводство и контрол

1985 - 1989 Софийска математическа гимназия - София, БългарияПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1993 - 2001 Първа финансова брокерска къща ООД - София
• Брокер на ценни книжа;
• Началник отдел ценни книжа: Държавни ценни книжа, Корпоративни ценни книжа, Ценни книжа търгувани на чужди пазари;
• Управител
1995 -1996 Национален Приватизационен Фонд Надежда АД - София
• Член на Управителният съвет
• Инвестиционен мениджър
КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ И ПРАКТИКА

1996 GARBAN BOND BROKERS LONDON - Практика, свързана с търговията на инструменти с фиксиран доход.
1996 AKTIVA GROUP SLOVENIA - Практика за процеса на Масова приватизация.
1995 Прага, Република Чехия - семинар и практика за процеса на Масова приватизация.
1995 Будапеща, Република Унгария - семинар за устройство и функции на Централен депозитар на ценни книжа.

УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2000- 2001 Председател на Управителния съвет на Българската Аскоциация на лицензираните инвестиционни посредници
1999- 2001 Член на Управителният съвет на Асоциацията на лицензираните брокери


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чужди езици: Английски, Руски, Испански
Компютърна грамотност: Windows with Applications, MS-Dos

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Lazard Capital Markets
21 Мурфийлдс, Лондон EC2P 2HT, Великобритания
тел. +44 20 74482097, моб. +44 7720 399072; nikolay.vassilev@lazard.com
ОБРАЗОВАНИЕ

1995-1997 УНИВЕРСИТЕТ БРАНДАЙС Уолтам, МА
Магистър по международна икономика и финанси. Спечелил стипендия Джордж Сорос.

1996-1997 УНИВЕРСИТЕТ КЕЙО Токио, Япония
Спечелил стипендия Такасе.

1995-1996 УНИВЕРСИТЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ БУДАПЕЩА
Магистър по Бизнес Администрация;
втора специалност: Иконолическа политика
1990-1994 Бакалавър по икономика и мениджмънт

1994-1995 ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ, НЮ ЙОРК
Бакалавър по Бизнес администрация
втора специалност: Финанси и икономика

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

LAZARD CAPITAL MARKETS Лондон
Септември 2000 - Директор Проучвания Централна и Източна Европа, Старши Вице-Президент
Анализране на листваните компании в Централна и Източна Европа. Разработване на финансови модели и даване на препоръки за инвестиции. Публиквал доклади за компании в шест държави и дванадесет отрасъла. Създал и публикувал БФБ София Лазард индекс.

1997 - 2000 UBS WARBUNG (преди Warburg Dillon Read) Лондон
Отдел Проучвания на пазвиващите се пазари в Европа; Стратегия за световните развиващи се пазари. Директор
Изготвил три доклада за българския капиталов пазар, покриващ 32 компании от 8 отрасъла и доклади за унгарски и чешки компании от 3 отрасъла. Публикувал БФБ София Warburg индекс. Участвал активно в управлвнието на банковия инвестиционен портфейл в български ценни книжа.

1997 Анализатор Развиващи се европейски капиталови пазари (SBC Warburg Dillon Read) Ню Йорк, САЩ
Анализира унгарски и чешки компании.

1996-1997 Сътрудник по капиталовата стратегия, Отдел капиталово проучване (SBC Warburg) Токио, Япония

1994 Инвестиционен фонд Варна Варна, България
Консултации по правните аспекти на установяването на приватизационен фонд с капитал от 2 млн. щ.д.

1993- 1994 COOPERS & LYBRAND Будапеща, Унгария
Данъчен консултант, Данъчен и правен отдел
Консултира чуждестранни и местни клиенти относно данъци и тарифи в Унгария, Източна Европа и ЕС.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Български, Руски, Унгарски, Английски - писмено и говоримо
Немски, Френско, Японски - основни познания
ДРУГИ

1999 CFA - Chartered Financial Analyst qualification

Последна актуализация: 07:15 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още
Още от България виж още

Коментари

Финанси виж още