Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Интеркапитал ПД АДСИЦ няма да плати дължимата към депозитара вноска

Дружеството иска удължаване на облигационната емисия с 24 месеца, капитализиране на вноската от 14 август и по-ниска лихва

Интеркапитал ПД АДСИЦ няма да плати дължимата към депозитара вноска

Интеркапитал ПД АДСИЦ построи комплекса Марина Кейп до Ахелой, но кризата на ваканционните имоти от 2008 г. влоши финансовото му състояние Снимка: marinacape.com

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ не е превело на Централен депозитар АД сумата по дължимите към 14 август лихви и главници, информира изпълнителния директор на дружеството Величко Клингов в писмо до БФБ-София.

Става дума за лихви в размер на 32 610 евро и главница в размер на 125 000 евро. Падежът на задълженията беше 14 август 2017 г., но съгласно проспекта на облигациите от 3 декември 2007 г. дружеството има възможност да погасява в срок до 30 дни от падежа без това да представлява забава на плащане по емисията.

ИКПД АДСИЦ редовно използваше възможността да плаща със забавяне от 30 дни, но за първи път съобщава, че не е превело пари към Централен депозитар, който от своя страна ги превежда на облигационерите.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ дори съобщава, че ако не плати до 17:30 ч. на 13 септември 2017 г., то ще настъпи застрахователно събитие и застрахователя на емисията ще трябва да плати забавените лихви и главница. Застрахователната полица е № 29 – 0000 - 1753/06.08.2010 г., изменена с Добавък № 4 от 11.02.2015 г. В съобщението си ИКПД АДСИЦ не посочва името на застрахователя, а само посочените в предното изречение данни. Застрахователят е избран от общо събрание на облигационерите на 6 август 2010 г. и това е ЗД Евроинс.

Събитията при ИКПД АДСИЦ в последните дни се развиват ежедневно, като новини имаше в четвъртък, петък и понеделник. 

Още по темата

В четвъртък ИКПД АДСИЦ съобщи, че на 5 септември е било уведомено от ЧСИ Иванка Миндова, че с постановление от 19.07.2016 г. по изпълнително дело № 850/2016 г. "АВИ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 131397729 е присъединено като взискател за размера на дължима сума в размер на 542 773,75 лв.

ИКПД АДСИЦ е уведомено, че присъединеният взискател "АВИ КОНСУЛТ" ЕООД осъществява право на задържане по смисъла на чл. 136, ал. 4, предложение второ от ЗЗД по отношение на недвижими имоти на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, находящи се гр. Ахелой, Поморие, комплекс "Марина Кейп", за които на 11.07.2016 г. е извършен описа по изпълнителното дело, а именно:

1) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.20.101, с площ от 46.00 кв.м.; 2) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.18.13, с площ от 59.00 кв.м; 3) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.19.29, с площ от 63.00 кв.м.; 4) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.20.35, с площ от 46.00 кв.м.; 5) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.20.85, с площ от 42.00 кв.м.; 6) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.22.12 с площ от 37.00 кв.м.

Според „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ описаното вземане на "АВИ КОНСУЛТ" ЕООД представлява част от общо вземане към дружеството в размер на 6 430 457,72 лева, като до окончателното плащане се начислява лихва в размер на 0,1 % за всеки ден забава.

В петък (8 септември) ИКПД АДСИЦ обяви, че още на 5 септември 2017 г. е поискало чрез довереника на облигационерите ТБ Инвестбанк АД да свика покана на Общо събрание на облигационерите на 25 септември 2017 г. 

ИКПД АДСИЦ настоява да получи от облигационерите удължаване на срока на емисията облигации с 24 месеца (до 14 август 2022 г.), също иска гратисен период от 24 месеца по изплащането на главницата, още иска да не плаща веднага дължимите към 14 август 2017 г. общо 157 610 евро (от които 125 000 главница), а те да бъдат капитализирани към облигационния заем. Остатъчният размер на емисията ще стане 2,22 млн. евро и изплащането му ще започне с по 62 500 евро на тримесечие през 2020 г., 125 000 евро на тримесечие през 2021 г. и 490 000 евро на тримесечие през 2022 г.

Лихвата се предлага да бъде намалена от текущите 5,75% на 3,5% от 2018 г.

Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ отчета консолидирана загуба от 596 хил. лв. за първото полугодие на 2017 г. Собственият капитал към 30 юни 2017 г. е едва 2,4 млн. лв., а пасивите са 55,3 млн. лв. - 23 пъти повече.

Пазарната капитализация на дружеството е 631 хил. лв. при последна цена от 0,105 лв. на акция. Текущата цена е символична спрямо тази от над 10 лв. за акция през 2008 г.

Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов
Още по темата: Новини и анализи

Последни новини

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Индексите на БФБ трупат нови загуби за седмицата