Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Седем договора за концесии ще инвестират в проучване на подземни богатства

Прекратява се добивът на строителни материали от находищата „Зимница“ и „Венелин“, променя се споразумението за минералната вода от „Велинград – Чепино“

Седем договора за концесии ще инвестират в проучване на подземни богатства

Снимка: Архив Ройтерс

„Грома Холд“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Вельов камък“, разположена в землищата на селата Клисура и Дренково, област Благоевград. Правителството даде разрешение за срок от една година, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. За това време титулярят ще вложи минимум 32 хил. лв. в проучвателните дейности.

Още по темата

За срок от една година „Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Просото“, разположена в землището на село Веринско, община Ихтиман. Предвижда се титулярят да вложи минимум 37 хил. лв. в проучвателните дейности.

В площ „Тополите“, разположена на територията на община Лом, област Монтана, „Пътища М“ ЕООД ще проучва строителни материали. Разрешението за проучване се предоставя за една година, като за този срок ще бъдат инвестирани минимум 35,9 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Инмат“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Било“, разположена в землищата на селата Студена и Боснек, област Перник. Минимум 48 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателните дейности в рамките на една година, за какъвто срок се предоставя разрешението. 

„Агро култури 2014“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Бялата чука“, разположена в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи минимум 55 хил. лева в проучвателните дейности.

За срок от две години „МК-719“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Костадин“, разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за две години, като се предвижда за този срок да бъдат вложени минимум 13,4 хил. лв. в проучвателните дейности.

Минимум 33 хил. лв. ще бъдат инвестирани в проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Арабка“, разположена в землищата на селата Дъбница, Крушево и Хвостяне, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 2 години на „Евроколд“ ООД.

„РИДЖ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Възел“, разположена на територията на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от три години. За този период ще бъдат вложени минимум 387 хил. лева в търсещо-проучвателни дейности.

Съгласно друго правителствено решение, врачанското дружество „Булстоун“ ЕООД ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Требежа“, община Мездра. Концесионната площ е с размер от 245,3 дка. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 1,9 млн. лв. без ДДС. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Мездра. За обезпечаване на производствената си дейност от „Булстоун“ ЕООД предвиждат инвестиции в размер на повече от 1 млн. лв.

Министерският съвет прие предложението, отправено от концесионера „Акварекс- В“ АД, за изменение на концесионния договор, сключен 3 май 2000 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище „Велинград – Чепино“, община Велинград, област Пазарджик.

С изменението се увеличава общият годишен експлоатационен ресурс по концесията от 10 хил. кубически метра минерална вода на 108 000 кубически метра минерална вода при средноденонощен, средногодишен и върхов експлоатационен дебит до 3,42 л/сек., считано от датата на подписаното от страните допълнително споразумение.

Министрите прекратяват концесионния договор за добив на строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Зимница“ по взаимно съгласие на страните. Находище „Зимница” се намира на територията на община Мъглиж, област Стара Загора. През месец юни 2006 г. за него е сключен концесионен договор с „Инермат“ АД, гр. Стара Загора. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че бъдещото разработване на находището е икономически неизгодно.

Също по взаимно съгласие ще бъде прекратен концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци, от находище „Венелин“. Находището се намира на територията на община Долни чифлик, област Варна. През месец юли 2011 г. за него е сключен концесионен договор с варненското дружество „Ескана“ АД. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че пазарната конюнктура, характеризираща се с изключително свито потребление на естествени пясъци за строителство, налага преструктуриране на активите на концесионера и ограничаване на разходите за поддържането им.

Съгласно друго правителствено решение, с 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Овчарово“, разположено на територията на област Хасково. Промяната е по искане на концесионера - „Ватия Холдинг“ АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Овчарово“ е сключен през 2006 г. за срок от 20 години, но е влязъл в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор - 8 декември 1998 г. От находището се добиват неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали. 

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Икономика и политика
Нова блокада на Орлов мост, палатки има и пред Министерски съвет