Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Иван Житиянов: COVID-19 ще е катализатор за внедряване на много IT решения

След 3,6 млн. лв. печалба на Телелинк за първото тримесечие на 2020 г. изпълнителният директор очаква силно представяне за годината

Иван Житиянов: COVID-19 ще е катализатор за внедряване на много IT решения

Иван Житиянов. Снимка: Личен архив

Иван Житиянов заема поста изпълнителен директор от 2017 г., когато "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД се отделя като самостоятелна компания от Телелинк Холдинг. Под негово ръководство ТБС се превръща в група от компании с присъствие в седем държави.

От 8 до 19 юни 2020 г. тече продажбата на 875 000 акции от капитала на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД при цена от 7,6 лв. за ценна книга.

Вчера (8 юни) вече се изтъргуваха 724 403 акции в 104 сделки. Остана предлагането на 150 597 акции.

"ТБС Груп" организира дигитално събитие на 11 юни от 16:00 до 17:00 часа, на което ще се дискутира финансовите резултати за I-во тримесечие на 2020 г. с настоящи и бъдещи инвеститори.

Във връзка с голямата активност около дружеството потърсихме г-н Житиянов за интервю.

Г-н Житиянов, защо решихте да намалите предлагането в първия транш до 875 000 броя акции, спрямо 1 750 000 акции в предишният план и 3,75 млн. в най-първоначалния план?

Предлагането всъщност е непроменено. То е до 30% от капитала на компанията (или 3,75 млн. акции). Още в началото го разделихме на два транша по две причини.

От една страна, искахме да сме максимално прозрачни кога точно ще има предлагане от страна на сегашните акционери, така че инвеститорите да са наясно и да могат да планират стратегията си. От друга страна, както вече съм споменавал, разделянето на траншове цели да даде възможност на по-широк кръг инвеститори да инвестират в компанията на ранен етап, да се уверят в потенциала й, след което да имат възможност да увеличат дела си при следващия транш.

Още по темата

COVID-19 съкрати периода между транш 1 и 2, но вярвам, че при сегашната ситуация той е достатъчен, за да могат инвеститори и акционери да се убедят в текущия и дългосрочния потенциал на компанията. Иначе стратегията за продажба за Транш 1 и преди, и сега, е да пуснем 7% от акциите още в първия ден от предлагането и след евентуалната им продажба в зависимост от инвеститорския интерес да продължим.

Въпреки 11-кратния ръст на печалбата за първото тримесечие запазихте цената на 7,6 лв. на акция. Къде е логиката зад това решение?

Решението да направим ТБС Груп публично дружество е дългосрочен ангажимент както на досегашните акционери, така и на мениджмънта. За да вървим успешно по този път, ние сме решени да спазваме поетите обещания и да запазим доверието на потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към нас още при първото ни представяне.

Затова настоящите акционери запазиха основните параметри на предлагането непроменени въпреки силните ни резултати. Идеята винаги е била на транш 1 да предложим атрактивна цена на книжата с цел възможност по-широк кръг инвеститори да закупят акции.

Телелинк Бизнес Сървисис груп АД

Обявихте печалба от ,6 млн. лв. през първото трмиесечие. Има ли вероятност да я запазите в този диапазин и в следващите три тримесечия?

Вярвам, че 2020 г. е резултат от усилията на целия екип през последните години и че ще бъде успешна. Договорените към настоящия момент проекти ме карат да съм уверен, че ще имаме силно представяне и за годината като цяло.

Какво е отражението на причинената от коронавируса криза върху дейността Ви? До каква степен ръстът на печалбата се дължи на нея?

Голяма част от отношенията с нашите клиенти се базират на дългосрочни договори. Съчетавайки това с вида на дейността ни, и, смея да твърдя развитата структура на управление, успяхме да преминем към почти 100% отдалечен модел на работа още в самото начало на кризата. Реално към настоящия момент кризата, причинена от коронавирус пандемията, няма нито отрицателен, нито положителен ефект върху дейността ни в първото тримесечие. Минимален ефект върху увеличението на печалбата имат единствено намалените разходи за пътуване в страната и чужбина, но в никакъв случай не са решаващи за ръста.

Очакваме ефектите от кризата да подсилят потенциала на нашия бизнес, особено в сегменти като офис производителност и информационна сигурност, а в дългосрочен план и във всички останали сегменти. По-ниските разходи за пътувания и подобни, свързани с глобалната изолация от пандемията, също частично подкрепят крайния ни финансов резултат до момента.

Какво точно генерира печалбата от 3,6 млн. лв. при марж от почти 9,8% за първото тримесечие на 2020 г. в сравнение с 7,4% за 2019 г. и 5,2% за 2018 г.?

Структурата на приходите и респективно печалбата през Q1 2020 не се различава съществено от тези за 2019 и като цяло следва логиката на приходите ни през последните години. От гледна точка на група продукти единствената по-осезаем разлика е покачването на приходите, свързани с офис производителност, но както отбелязах, това покачване не е пряко свързано с COVID-19 на този етап, а със стратегическите ни инициативи през последните години.

Над 80% от приходите са от клиенти, за които имаме отчетени приходи през всяка от последните три години. Допълнително, в сравнение с 2019 г. приходите ни растат по-бързо от фиксираните разходи, т.е. имаме положителен ефект от нарастващия мащаб на дейността. Спрямо 2018 г. съществена роля играе и значително по-високата рентабилност на продажбите, която е отражение на общото ни развитие в посока по-висока добавена стойност.

Някои анализатори и инвеститори се опасяват, че може станем свидетели на повторение на пазарния развой при "Сирма", която има и предмет на дейност като Вашия (системна интеграция), а цената на акциите е с 2/3 под нивото на IPO-то. Как бихте ги успокоили?

Неведнъж съм коментирал този въпрос и отново подчертавам, че освен че сме в технологичния сектор и частично оперираме на един пазар, няма друго общо между двете компании. В глобален план има множество примери както за успешни, така и за по-малко успешни технологични публични компании и никой не може да прави генерални изводи само на база един пример.

Мениджмънтът и целият екип на ТБС Груп е уверен в дългосрочния успех на компанията като публична. Надявам се, постигнатото дотук и бъдещите ни усилия да се оценят от пазара, а успехите на компанията да се превърнат и в успехи за настоящите и бъдещи инвеститори в нейните акции.

Какъв е делът на поръчките Ви за държавни, общински и други с преобладаващо държавно и общинско участие в България и другите страни от региона, общо и по страни?

Приходите от публичния сектор формират около една трета от консолидираните ни продажби и до момента се формират основно на българския пазар, въпреки че реализираме успешно такива проекти и в региона на Западните Балкани.

Като цяло смятам, че миксът на групата остава добре диверсифициран по сектори, като останалите ни приходи се формират на около 42-43% от телекомуникационни оператори и 23-24% от други клиенти от частния сектор.

Защо продавате съществуващи акции, а не издадете нови, за да влезе свеж капитал в компанията?

Компанията разполага с достатъчно свободни средства и източници на оборотно и лизингово финансиране, за да покрива текущите си оперативни нужди и инвестициите си в оборудване, и няма нужда да ги финансира с допълнителен собствен капитал. Нивото на дълг също е достатъчно ниско, така че при атрактивна по-мащабна инвестиционна възможност да може да я финансираме с дълг или с набирането на свеж капитал.

За нас е важно това да става само когато такова увеличение е наистина необходимо и има ясно предназначение. На този етап по-скоро искаме да привлечем в дружеството разнородни инвеститори, които вярваме ще помогнат да направим следващите крачки в развитието ни като компания. Допълнително ще се даде регламентирана и контролирана среда за това да направим в бъдеще и нашите служители акционери в компанията.

Как предвиждате, че ще се развие технологичният сектор като цяло, и в България в частност, през следващите месеци?

Очакваме и вече виждаме ясни признаци, че COVID-19 ще изиграе ролята на значителен катализатор на процесите на дигитална трансформация на организациите в посока внедряване на гъвкави мрежови и IT инфраструктури, облачни решения и средства за колаборация. Това неминуемо ще постави на дневен ред и информационната сигурност като приоритет за защита на данните и процесите в тази все по-отворена и изнесена от класическия офис среда. Въпреки че финансовите предизвикателства на кризата могат да доведат до по-голяма предпазливост на клиентите по отношение на някои по-капиталоемки инвестиционни проекти в краткосрочен план, има начини това да бъде адресирано по конструктивен начин от IT сектора.

В този смисъл очакваме решенията от типа управлявани услуги, облачни услуги и софтуер като услуга, както и консултантските услуги, свързани с тяхното внедряване и дигиталната трансформация на клиентите, също да наберат скорост. Същевременно са налице ясни сигнали, че публичният и телекомуникационният сектор ще продължат да поддържат пазара със своите инвестиционни програми. Дали и как точно ще расте ИТ пазарът като цяло в краткосрочен план ще зависи как точно ще се балансират тези фактори. Във всеки случай дългосрочната перспектива остава положителна, а в краткосрочен план областите на засилено търсене създават много възможности за прогресивни ИТ компании, които могат да предложат ефективни решения за технологичното осигуряване и развитие на своите клиенти.

По статията работиха: автор Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
SOFIX се понижи до 5-месечно дъно