Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Овластяват „Софарма трейдинг“ за увеличение на капитала със 7 млн. акции

Това ще стане на свиканото на 7 юни 2019 г. общо събрание на акционерите

Овластяват „Софарма трейдинг“ за увеличение на капитала със 7 млн. акции

Автоматизирана складова система KNAPP в склад на "Софарма Трейдинг" АД Снимка: Дружеството

Акционерите на „Софарма трейдинг“ АД ще гласуват за овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала до 40 000 000 лв. чрез същия брой акции, показва поканата, подадена за вписване в Търговския регистър.

В момента капиталът на дружеството е 32 905 009 лв. и също толкова акции. До 40 млн. броя остават 7 094 991 броя. При текущата пазарна цена от около 7 лв. за акция това са около 50 млн. лв. потенциален размер на търсените пари с увеличение на капитала. Разбира се, емисионната цена може да е по-ниска от пазарната, равна на пазарната или по-висока от нея.

Предложението за промяна в устава и овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала е под номер 39 в дневния ред на събранието на акционерите, свикано за 7 юни 2019 г. в 14:30 ч. в София.

Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД предлага брутен дивидент от 0,3 лв. на акция за 2018 г. Общата сума за дивидент е 9,87 млн. лв., каквато е и за предходните  3 години. Ако този дивидент се гласува, ще станат 4 поредни дивидента за около 40 млн. лв., сума близка до потенциалното увеличение на капитала.
Неконсолидираната печалба на „Софарма Трейдинг“ АД за 2018 г. възлезе на 17,97 млн. лв. при ръст с 23% на годишна база. Именно от тази печалба се разпределя дивидентът в размер на 9,87 млн. лв. За дивидент са предвидени 55% от печалбата.

Компанията публикува и консолидиран отчет, в който влизат аптеките в България и дистрибутор в Сърбия. Неодитираният консолидиран отчет показва ръст на печалбата с едва 1,2% на годишна база до 9,45 млн. лв. за 2018 г. Вижда се, че консолидираната печалба е по-малка от размерът на дивидентът (9,87 млн. лв.) с около 420 хил. лв. Оттук и защо дивидента се запазва за поредна година, просто ще е прекалено амбициозно да нараства, когато експанзията на „Софарма Трейдинг“ АД изисква големи вложения и отчита загуба от 8,5 млн. лв. през 2018 г. (разликата между консолидираната печалба и неконсолидираната).

Оттук и защо е нужно увеличение на капитала - за подкрепа на експанзията на „Софарма Трейдинг“ АД.

Консолидираните задължения към банки на компанията към 31 декември 2018 г. са за 185,2 млн. лв. при консолидиран собствен капитал от 63,6 млн. лв. В началото на 2018 г. задълженията към банки са били за 160,8 млн. лв. или с близо 25 млн. лв. по-малки. Собственият капитал пък е бил по-голям или 65,4 млн. лв. Капиталовият лост на компанията е 3 към 1 в полза на банковия капитал. Освен от банки „Софарма Трейдинг“ АД се е финансирала и с 60,6 млн. лв. от свързани предприятия към края на 2018 г., спрямо 41 млн. лв. в началото на периода. Възможно е банките да са поставили изисване за увеличаване на собствения капитал на „Софарма Трейдинг“ АД.

Основната част от увеличението би трябвало да бъде внесена от основния акционер „Софарма“ АД с дял от 72,96% към 31 декември 2018 г. Година по-рано този дял е бил 72,67%, тоест има увеличение с 0,29%. През годината има увеличение с точно 95 000 акции, с пазарна стойност около 700 000  лв.

Акциите на „Софарма Трейдинг“ АД поевтиняват с 10,62% за последните 12 месеца до 7,15 лв. за акция и 235,27 млн. лв. пазарна капитализация. С отчитане на изплатения дивидент от 0,3 лв. брутно на акция спадът намалява до около 7%.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма“ АД.

По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов
Още по темата: Новини и анализи

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

0
 
2
 
1
преди 2 месеца
Тоест горе-долу около например почти 1 нова акция на 4.7 стари, ако не се лъжа.

Още от Новини и анализи
Акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпнаха с над 12% за седмицата