Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Иван Житиянов: Продължаваме с целта за предлагане на до 30% от капитала

"Телелинк БСГ" формира приходите си от дивиденти от дъщерните дружества и е нормално да разпределя дивидент през третото тримесечие, заяви изпълнителният директор

Иван Житиянов: Продължаваме с целта за предлагане на до 30% от капитала

Иван Житиянов. Снимка: "Телелинк БСГ" АД

Иван Житиянов е изпълнителен директор на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп".  Неговият път в "Телелинк" стартира през 2006 г. и минава през почти всички стъпки в кариерната стълбица. Пред 2012 г. той поема ръководството на целия отдел "Системна интеграция".

През следващите пет години отделът бележи впечатляващ ръст, което води до отделянето му в нова компания под името "Телелинк Бизнес Сървисис" (ТБС), а Иван Житиянов е назначен за неин изпълнителен директор. През 2019 г. ТБС става група от компании, оперираща в седем държави, начело с Иван Житиянов.

На 8 юни започва третият транш от предлагането на акции на "Телелинк БСГ". Потърсихме Иван Житиянов с въпроси около предстоящите събития и очакванията му за бъдещото развитие на компанията. 

Г-н Житиянов, третият транш от предлагането беше ли обявен преди първия и втория или е изтекъл lock-up период и става възможно предлагането?

- От самото начало на предлагането следваме практиката преди всеки транш да се актуализира и процедурата за продажба на акции, която цели да даде ясни ангажименти от страна на продаващите акционери до края на предлагането на заявените в проспекта 30%. В този дух преди втория транш на предлагането през септември миналата година бе приета съответна актуализирана процедура, в която оповестихме, че срокът на  lock-up споразумението е удължен до края на 2021 г.

В същата актуализация бе предвидена и възможността останалата след втория транш част от таргетирания 30%-ен пакет да бъде предлагана в последващи траншове до края на 2021 г. при наличие на инвеститорски интерес, какъвто нашите акционери смятат, че е налице към настоящия момент. В този смисъл, предстоящият трети транш, който ще стартира на 8 юни (точно една година след листването ни на Българска фондова борса) е напълно нормална част от приетата и публично оповестена рамка на предлагането.

В какъв период ще се проведе третият транш на предлагането на акции?

- Предлагането стартира на 8 юни 2021 г. и ще продължи до 15 юни 2021 г. 

Какви са прогнозите за нетните продажби и печалби на "Телелинк" през 2021 г.? Продажбите през първото тримесечие се повишиха с около 10%, такъв темп ли очаквате за цялата година? Защо печалбата нараства изпреварващо с 40% до 5 млн. лв.?

- Съгласно презентацията, която направихме на дигиталното събитие на "ТБС Груп" от 23 март 2021 г. и е публикувана на страницата на дружеството, прогнозираният ръст за 2021 г. е 27%.

Отбелязаният ръст от 11% за първото тримесечие на 2021 г. е безспорно положителен,  като се има предвид, че е постигнат на фона на едно също сравнително доста силно първо тримесечие на 2020 г. Същевременно развитието на продажбите и рентабилността ни на тримесечна база е характерно нелинейно поради редица сезонни и специфични проектни фактори. В този смисъл тези 11% не следва да транслират еднозначно и в никакъв случай не изчерпват потенциала за растеж през цялата година, който типично се разгръща напълно към нейния край.

Изпреварващото нарастване на нетната печалба е основно вследствие от продължаващата през период тенденция на подобряване на брутната ни рентабилност (покачване на брутния марж от 3,5%), която обуславя нарастване на брутната печалба с 33% в сравнение със значително по-бавния темп от 19% на разходите за маркетинг, продажби и обща администрация.

Самото подобрение на брутния марж следва да се разглежда в два аспекта. Първо, през тази година приходите за това тримесечие се формират в значително по-висока степен от бизнеса в България и Северна Македония, за които са характерни значително по-висока добавена стойност и рентабилност, в сравнение с продажбите в средните Западни Балкани, които традиционно се формират в по-голяма степен от препродажба на оборудване. В този смисъл е нормално да нараства и средният марж на групата.

Второ, продължаваме да отбелязваме подобрения на рентабилността и в самите дружества и региони (както в българското "ТБС" ЕАД, така и в средните Западни Балкани и Югозападни Балкани като цяло), което продължава да е отражение както на напредъка и подкрепата, на които се радваме в нашите партньорства с ключови доставчици, така и на все по-ефективното натоварване на вътрешните ни ресурси и най-вече оперативния персонал.

Защо на предстоящото събрание няма да има дивидент, а през септември 2021 г.?

- Възползваме се от този случай отново да поясним, че това е нормално отражение на нашата групова структура и дивидентна политика и не е показателно за дивидентите, които акционерите ни могат да очакват през годината и които ние традиционно разпределяме през третото тримесечие.

"ТБС Груп" АД е дружество, което формира своите доходи изцяло от дъщерните си дружества и най-вече от получени от тях дивиденти. Това дава принципно две възможности за пренасяне на реализираната от групата печалба за всяка изминала година – чрез годишен дивидент (т.е. една година по-късно) или чрез междинен дивидент (още през текущата година) на база междинна печалба към 30 юни.

Ние избираме втората, т.е. за да могат акционерите да реализират доходи по-рано, ние разпределяме дивиденти на база самостоятелна междинна печалба на дружеството майка ("ТБС Груп") към 30 юни, вместо да чакаме резултатите му за цялата година, които могат да се разпределят чак през следващата.

Това, което правим през първото полугодие, е да подсигурим тази печалба чрез разпределенията от печалбата на дъщерните ни дружества за изминалата година към "ТБС Груп" – процес, който вече стартирахме и очакваме да приключим в срок до 30 юни 2021 г., така че да формираме една значителна по размер основа за разпределяне към акционерите през септември-октомври и тази година.

Отделно от това, може част от самостоятелната печалба на компанията майка (след междинния дивидент и разходите до края на годината) също да остане като печалба за изминалата година. В случая на 2020 г. имаме 678 хил. лв. такава печалба, която можем да разпределим или сега, или през второто полугодие (заедно с междинния дивидент).

Тъй като обаче това е значително по-непостоянната и по-малка част от цялото разпределение, което целим, в сравнение с междинния дивидент (имайки предвид като ориентир за неговия потенциал, че консолидираната ни печалба за 2020 г. е 12,6 млн. лв.), нашата политика е за последователност и яснота да агрегираме двата дивидента наведнъж в третото тримесечие, както сме планирали и тази година.

Още по темата: Новини и анализи

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Индексите на БФБ приключиха сесията разнопосочно