Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН издаде временна забрана за търговото към акционерите на „Свилоза“

Комисията е удължила срока на Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” АД да представи допълнителни документи във връзка с проспект за IPO

КФН издаде временна забрана за търговото към акционерите на „Свилоза“

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД към останалите акционери на „Свилоза“ АД, гр. Свищов, за закупуване на 2 139  070 броя акции, представляващи 6,74% от капитала на дружеството. Това става ясно от решенията на КФН, взети по време на вчерашното заседание на надзора. Предложената цена на една акция в търговото предложение е 4,70 лв.

Регулаторът утвърди „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Граве България животозастраховане“ ЕАД.
 

КФН е одобрил Михаил Руменов Комитски за член на Съвета на директорите на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 

От решенията разбираме още, че „Ес енд Ай Консултинг“ ЕООД е отписан от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
Отписва се и „Соно“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
Комисията е открила производство по заличаване на „Уни Риск” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
Има и открито производство по заличаване на „ПАК-2006” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
КФН е открива производство за отнемане на издадения лиценз на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.
 
Надзорът е уведомил надзорните органи на Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Естония, Австрия, Белгия, Италия, Кипър, Латвия, Словения, Литва, Люксембург, Румъния, Великобритания, Португалия, Словакия, Нидерландия, Малта, Швеция, Франция, Унгария, Финландия, Хърватия и Чехия, че инвестиционният посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри” АД (с предишно наименование „Балканска Инвестиционна Компания” АД) има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
Комисията е удължила срока на Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” АД да представи допълнителни документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
Взето е решение за изпращане на писмо до инвестиционен посредник  „Загора Финакорп” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с намерението на дружеството  да предоставя услуги и дейности чрез обвързан агент „Сага Глобал Финакорп” ООД на територията на Чехия, Словакия, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Естония, Литва, Латвия и Полша.
 
Писмо е изпратено и до "Животозастрахователен институт" АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги в Република Румъния.
 
КФН е изпратила писмо до „ЗБК София Ауто България” ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
Има решение за изпращане на писмо до ЕТ „Иренавто - Ирена Минева” с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
Писмо е изпратено до „Билд ЕКО” EООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
Комисията е приела на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14 -дневен срок, до 22 ноември 2018 г. включително)
 
КФН е приела на второ гласуване Наредба за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове. Предстои публикуването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
На второ гласуване е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди. Предстои публикуването на наредбата в „Държавен вестник“. 

По статията работи: Магдалена Иванова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Оборортът на БФБ доближи 6 млн. лв.