Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Надзорната такса на БНБ до юни е 14,5 млн. лева

Централната банка прие наредба за определяне на размера на таксите за покриване на административните си разходи

Надзорната такса на БНБ до юни е 14,5 млн. лева

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните си разходи, свързани с надзора и преструктурирането на банковата система. Наредбата се прави по Закона за БНБ, който предвижда възможност централната банка да събира годишни такси, съобщи пресцентърът на БНБ. С нея се дефинират преките и косвени разходи, свързани с надзора и преструктуриране на поднадзорните лица.

Още по темата

Досега тези разходи се покриваха от паричния доход на БНБ, напомнят от банковия регулатор.

Прогнозните изчисления за размера на разходите на БНБ за 2020 г. по линия на банковия надзор, платежния надзор и дейността по преструктуриране на кредитни институции, базирани на фактически извършените разходи до края на юни 2020 година, възлизат на около 14,5 млн. лева.  Окончателният размер на тези разходи, които поднадзорните лица ще платят през 2021 година, ще бъде определен на база на фактически извършените от БНБ съответни разходи за 2020 година.

От централната банка уточняват, че преките разходи са директно свързани с дейността на управление „Банков надзор“ и на съответните звена в управление „Емисионно“ и управление „Банково“.

Косвените разходи представляват част от разходите за дейността на структурните звена, които осигуряват административното обслужване на звената, които са пряко ангажирани в съответните дейности, изчислени пропорционално спрямо броя служители на съответното специализирано звено, ангажирано с банков надзор, платежен надзор или дейности по преструктуриране.

От БНБ посочват, че методиката за определяне на размера на таксите, дължими от поднадзорните лица, е съобразена с модела, прилаган от Европейската централна банка и европейски регламенти.

Поради обстоятелството, че поднадзорните на БНБ лица са както банки (обект на дейност по надзор и преструктуриране), така и небанкови доставчици – платежни институции, дружества за електронни пари, доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка и оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента (обект само на платежен надзор), методиката за определяне на дължимите такси е разработена в две направления.

Разходите на БНБ по линия на банковия надзор и дейността по преструктуриране се покриват с такси от кредитните институции, като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между задължените лица (фиксиран компонент), а останалата част от разходите (променлив компонент) се разпределя в зависимост от пазарния дял на банките (дял в „сума на активите“) и техния рисков профил (дял в „обща рискова експозиция“), с прилагане на тегло от 50% за двата показателя.

Разходите на БНБ за платежния надзор се разпределят между поднадзорните лица като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между тях (фиксиран компонент), а останалата част от разходите (променлив компонент) се разпределя пропорционално на дела на съответния задължен субект при прилагане на следните показатели - „Брой извършвани дейности“, „Общо активи“ и „Брой представители“, с относително тегло съответно от 50%, 45% и 5%.

Подбраните показатели са съобразени със съответните специфики при извършване на платежния надзор.
Прогнозните изчисления за размера на разходите на БНБ за 2020 г. по линия на банковия надзор, платежния надзор и дейността по преструктуриране на кредитни институции, базирани на фактически извършените разходи до края на юни 2020 година, възлизат на около 14,5 млн. лв.

Окончателният размер на тези разходи, които поднадзорните лица ще платят през 2021 година, ще бъде определен на база на фактически извършените от БНБ съответни разходи за 2020 година.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Кирилова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Обезценките за кредитен риск оказват натиск върху доходността и капитала на банките